Malmö Strump – Borgen

Del 4 av 7 i serien Textilindustrin i Sverige

AB Malmö Strumpfabrik grundades 1926 av Kurt Levin:

AB Malmö Strumpfabriks historia börjar 1926 med att den svenskfödde före detta grosshandlaren Kurt Levin grundade aktiebolaget Nordisk Strømpefabrik i Köpenhamn. Samma år reducerades tullen på silkesstrumpor och då var det inte lönsamt att tillverka strumpor i Danmark så verksamheten flyttades till Malmö.

Malmöfabriken grundades 1926 och blev inregistrerad 1927. Företaget hade sju rundstickningsmaskiner och sju anställda. De arbetade i små lokaler vid Torggatan 20 C. År 1927 sysselsatte företaget ett 70-tal anställda och 1929 hade Malmö Stumpfabrik 845 anställda. När Scania-Vabis flyttade sin verksamhet 1929 övertog strumpfabriken tomten vid Trelleborgsvägen.

År 1933 påbörjades en utbyggnad av fabriken och investeringar i form av maskininköp gjordes. Samtidigt råkade företaget i trångmål på grund av den snabba expansionen. År 1932 blev Åke Wiberg delägare i strumpfabriken holdingbolaget AB Strumpfabriksintressenter bildades. Holdingbolaget ägde alla aktier i Malmö Strumpfabrik. Samma år knöts kamrer Tancred till företaget vilken kom att stanna en lång tid i företaget. År 1933 inköptes Victor Samuelsons Tricotfabrik i Mölndal och hela maskinparken samt personal flyttade ner till Malmö. Flera dotterbolag bildades under 1920 och 1930-talet, till exempel Malmö Herrstrump & Färgeri AB 1930, AB Färgeriindustri 1928, AB Vougestrumpan 1936 och AB Barnstrumpan 1939.

Efter andra världskriget bildades ytterligare en rad dotterbolag; Handelsaktiebolaget Nitton 1941, AB Industriagenter 1943, Fastighets AB Reval 1941, AB Nivella 1943, Industri & Byggnads AB Suecia 1947 och AB Lindex 1947.

1946 var antalet anställda uppe i över tusen men rationaliseringar under 1950-talet reducerade arbetsstyrkan avsevärt. 1957 fanns bara strax över 500 anställda. År 1959 köpte förvaltningsbolaget Investment AB Borgen alla aktier i Malmö Strumpfabrik. Investmentbolaget ägdes  i sin tur till 72,5% (92,6 % av rösterna) av Åke Wibergs stiftelse, bildad av Åke Wiberg år 1954. Via Clinton Trading Co AB i Stockholm ägde stiftelsen också resten av aktierna. Investment AB Borgen ägde också AB Herman Gotthardt och en rad aktieposter i olika börsnoterade bolag. Åke Wiberg själv dog 1964. Åke Wibergs bror Magnus Wiberg var VD i AB Malmö Strumpfabrik såväl som i AB Herman Gotthardt fram till sin död 1960.

1971 köptes AB Malmö Strumpfabrik upp av Eiser Invest AB. AB Herman Gotthardt är idag en del av Eneqvistkoncernen. Investment AB Borgen finns än idag, heter bara AB Borgen och bedriver träimpregnerings- och sågverksamhet i flera länder och i flera dotterbolag.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , ,

Tags: , , , , , , , , , , , ,

Powered by Qumana

Series Navigation<< Eiser – Eiser InvestAlmedal >>
Advertisements