Bankirfirmor

Bankirfirmor var företag som hade tillstånd att bedriva bankverksamhet. De drevs som enskilda firmor, kommanditbolag eller handelsbolag. De två senare typerna av företag var vanliga i början av 1900-talet. Efter 1918 var de personligt ägda bankirfirmorna, kommanditbolagen och handelsbolagen inte längre tillåtna att driva bankverksamhet. Med ett undantag, Bankirfirman CG Cervin. De övriga blev i därefter främst börsmäklare. Sådana firmor var exempelvis Bankirfirman Öhman Jr och Bankirfirman Richard Hägglöf.

Andra bankirfirmor avvecklades snabbt medan den stora bankirfirman KB Louis Fraenckel & Co avvecklades redan 1893 då Louis Fraenckel blev chef för Stockholms Handelsbank (nuv. Handelsbanken). Åter andra gick i konkurs, exempelvis Bankirfirman Gunnar Kassman & Co. Andra bankirfirmor som existerade 1918 var bland annat Olof Aschberg, Bankirfirman GA Kyhlberger, KB Burman & Co, Bröderna Larsson & Co, Bankirfirman Dardel & Hagborg, Bankirfirman Willgodt Kullgren AB, KB Aronowitsch, Bankirfirman Steen & Co och KB Trägårdh & Co. Det fanns många bankirfirmor och inte bara i Stockholm och Göteborg. De flesta överlevde inte förbudet mot deras bankverksamhet och kriserna på 1920- och 1930-talen.

En del företag som Alfred Berg och Bankirfirman Thenberg & Kinde, var dock redan från början fondkommissionärer (börsmäklare) och bedrev vad jag förstår ingen bankverksamhet. Det kan säkert gälla nån av de ovan nämnda också.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Advertisements