Finns anledning till att vara bekymrad över vattenkraftsförslag

Det menar i alla fall Ingenjörsvetenskapsakademin (IVA) som är oroliga för och kritiska till regeringens förslag om vattenkraften och miljöprövning enligt lagen från 1999. De flesta vattenkraftverk är byggda innan lagens tillkomst och IVA fruktar därför att det kan bli stora problem:

Problemet som IVA ser framför sig är att om man i dag skulle söka tillstånd för att bygga ett gammalt vattenkraftverk så skulle man kanske inte få det. Och den yttersta konsekvensen av att göra en nyprövning av ett gammalt vattenkraftverk vore att man fick stänga det och återställa naturen som den var innan. Resultatet kan bli att Sverige tvingas stänga ner 11-13 TWh vattenkraft.

IVA menar att konsekvenserna inte är överblickbara och sannolikt helt orimliga. Att vattenkraften i görligaste mån ska anpassas till nuvarande lagstiftning menar IVA är riktigt, men det måste göras på ett smidigare sätt än att pröva all kraftverk igen. En som också är kritisk är den moderate EU-politikern Christofer Fjellner:

Nu hotas även det andra benet i den koldioxidfria svenska energiproduktionen. I början av oktober kom ett delbetänkande från vattenverksamhetsutredningen, “Tid för prövning”. Där föreslås att all vattenverksamhet som fått tillstånd eller rättigheter före 1999 ska tillståndsprövas på nytt, som om det var en helt ny anläggning. För att få tillståndet beviljat kommer dessutom nya krav på åtgärder att ställas.

Utredningens förslag skulle göra det betydligt dyrare att producera vattenkraft i Sverige. Det skulle påverka effekten i de stora vattenkraftverken negativt och rent av stänga flera mindre vattenkraftverk. I förlängningen är risken att ren vattenkraft ersätts med smutsig kol och olja, samtidigt som Sverige får svårare att visa ledarskap i det globala klimatarbetet. Att riva upp alla tillstånd och kräva att verksamhetsutövarna ansöker på nytt skulle dessutom vara att frångå en viktig rättsprincip. Därför är det skrämmande att det varit så lite debatt kring konsekvenserna av utredningens planer.

Jag är faktiskt beredd att hålla med Fjellner om det mesta även om jag har noll koll på hur mycket bortfallet av elproduktion skulle bli. Det gör dock inte socialdemokraten Jan-Olof Larsson eller supermiljöbloggens Anders Hellberg som jag tycker raljerar med Fjellner på ett ganska oseriöst sätt. Larssons kritik är däremot mer seriös. Han menar att Fjellner överdriver konsekvenserna och att det inte borde vara ett problem eftersom följderna av nyprövning kommer att bli så små. Kanske har han rätt eller i alla fall delvis rätt. Larsson är därmed inte överens med IVA som ju varnar för att följderna är oöverskådliga.

Axelfors

Axelfors kraftverk i Ätran. Ett kraftverk jag faktiskt skrivit dataprogram till. Byggt 1936. Bild: Vattenkraft.info

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , ,

Advertisements