Slumspekulanterna – de gemensamt ägda bolagen

Det finns ett antal väletablerade företag, om än kanske inte välsedda, som köper upp nedgångna och vanvårdade fastigheter i förorterna i rent spekulationssyfte. De vill tjäna stora pengar snabbt. På grund av den enorma bostadsbristen är det möjligt att göra det. Det kan handla om att husen upprustas för att attrahera hyresgäster med mer pengar än de som bor i dem nu, det kan handla om att husen snyggas till men skötseln fortsätter egentligen att vara eftersatt eller så kan det bara handla om rent finansiella affärer där bolagen spekulerar i hyresfastigheter på grund av att värdet, oavsett skicket på fastigheterna, förväntas gå upp. Vilka bolag det handlar om och vilka som äger bolagen varierar över tid.

De största av dessa slumvärdsbolag är idag Akelius Fastigheter, Willhem, Rikshem, Victoria Park och D. Carnegie.  Denna artikel handlar Willhem och Rikshem som kontrolleras av Första AP-fonden respektive Fjärde AP-fonden. Dessutom om andra fastighetsbolag och de kopplingar som finns till stora privata fastighetsbolag i dessa bolag. AMF Försäkringar är också stor ägare i Rikshem. De flesta av de nämnda bolagen spekulerar inte i och äger inte hyresfastigheter. Rikshem och Willhem gör det dock.

I styrelsen för Willhem sitter Per-Håkan Westin, Lena Larsson Daag, Lars Johnsson, Johan Magnusson och Siv Malmgren. Flera av dessa personer sitter också i andra fastighetsbolags eller närliggande bolags styrelser eller ledningar. Siv Malmgren i John Mattson, Johan Magnusson och Lars Johnsson i Vasakronan och Lena Larsson Daag i Stockholms stads Bostadsförmedling AB och Per-Håkan Westin i White Arkitekter. Willhems verksamhet i Göteborg har mötts av protester mot allt för höga hyreshöjningar och eftersatt underhåll..

Styrelsemedlemmar i Rikshem är Mats Mared, Magnus Eriksson, Ulrika Malmberg Livijn, Peder Hasslev och Mats Hederos. Hasslev och Hederos återfinns också i AMF Fastigheter, Magnus Eriksson i Vasakronan och Hemfosa Fastigheter AB.

Vasakronan är ett fastighetsbolag som är inriktat på butiks- och kontorsfastigheter. Ägare till företaget är Första, Andra, Tredje och Fjärde AP-fonden.  Förutom Johan Magnusson och Magnus Eriksson sitter också Eva Halvarsson och Kerstin Hessius i styrelsen för Vasakronans Holdingbolag. Halvarsson är också styrelsemedlem i Fastighetsaktiebolaget Norrporten och Hessius i Hemsö Fastigheter AB. Själva fastighetsbolaget har fler styrelsemedlemmar, däribland Per Uhlén som också är styrelsemedlem i Bonnier Fastigheter AB, och Rolf Lydahl (Atlasmuren).

Kontrollen över Fastighets AB Norrporten återfinns hos Andra och Sjätte AP-fonderna. I Norrportens holdingbolags styrelse sitter förutom Eva Halvarsson också Bo Magnusson (Carnegie Holding och riskkapitalbolaget Altor), Sven Björkman, Ulrika Dellby (Fagerberg & Dellby AB, ett fondbolag), Eva Nygren (John Mattson), Torbjörn Olsson och Martin Wannehag Lindahl. Norrporten äger inte heller några hyresfastigheter

Även Hemsö Fastigheter AB kontrolleras av AP-fonderna, i det fallet Tredje AP-fonden som äger 85%. Resterande 15% ägs av privata fastighetsbolaget Sagax AB. Styrelsemedlemmar är Pär Nuder, Eva Eriksson (Fabege AB, Strategisk Arkitektur AB), Bengt Hellström, David Mindus (Sagax), Johan Thorell (Sagax) och redan nämnda Kerstin Hessius. Huvudägare i Sagax är David Mindus med familj och andra större ägare är familjen Salén samt Rutger Arnhult. Hemsö Fastighetr är ett bolag som är sepcialinriktad på att äga fastigheter som innehåller samhällsverksamheter, polis, kriminalvård, äldrevård osv. De spekulerar inte i hyresfastigheter.

Sammantaget är det en stor fastighetskoncern, sannolikt Sveriges största fastighetsimperium, som kontrolleras av AP-fonderna, dvs egentligen ägs av oss alla. Det är i det perspektivet bedrövligt att en del av dessa bolag deltar i spekulationerna med och vanvården av hyresfastigheter. Kopplingarna till större privata fastighets- och riskkapitalbolag är dessutom vanliga och egentligen kanske ganska tveksamma. Den offentliga insynen tycks på många sätt vara minimal, flera av bolagen är börsnoterade även om AP-fonderna har kontrollen. Börsen innebär fokus på kortsiktiga vinster. Frågan är om det är bra när det gäller fastigheter som folk ska bo i under årtionden för att inte säga århundraden.

De olika bolagen är sammankopplade genom att de har gemensamma styrelseledamöter och ibland samma AP-fonder som ägare.

Även i Hemfosa Fastigheter AB är Fjärde AP-fonden största ägare med 9,2% av röster och aktiekapital. Men de innehar ingen kontrollpost. Andra större ägare är Kåpan Pensioner, Länsförsäkringar, Alecta, AMF Försäkring och familjen Kamprad via Ikano Invest AB. Styrelsemedlemmar är förutom redan nämnde Magnus Eriksson också Bengt Kjell (Industrivärden), Jens Engwall (Bonnier Fastigheter, Ikano), Anneli Lindbom, Daniel Skoghäll (Ikano), Caroline Sundewall (Svolder) och Ulrika Valassi. Ikano-koncernen som ägs av familjen Kamprad innehåller också ett fastighetsbolag.  Hemfosa är i likhet med flera anda bolag som nämns i artikeln därför att de ägs av AP-fonderna inte delägare i eller ägare av hyresfastigheter och därför inte en spekulant i dessa.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Advertisements