Moderata dumheter om strandskydd

Några moderater påstår i GP att de nya strandskyddslagarna och reglerna sänker Bohuskusten. Ett något märkligt påstående då den nya lagstiftningen beslutats av den förra moderatledda regeringen samtidigt som den nya reglerna som länsstyrelsen beslutat om inte nämnvärt förändrar strandskyddet i Bohuslän. I en del kommuner minskas faktiskt strandskyddet på en del håll, i andra ökar det. Moderaterna är alltså helt ute och cyklar i själv frågan om lagen och reglerna.

Vidare så är det mycket ovanligt att bofasta vill bygga närmare än 300 meter från stranden och mycket ovanligt att bofasta kan köpa hus när stranden. Det är i allmänhet sommargäster som äger hus vid stranden då det är dessa rika sommargäster som har råd med sådana hus. I aktiva fiskelägen, som exempelvis Rörö, och på större orter längs kusten finns det förstås också hus som ännu ägs av bofasta, men köpa dem idag skulle någon bofast knappast ha möjlighet till. Moderaterna som skrivit i GP tycks alltså enbart skriva i de rikas och mycket rikas intresse. Det är i stor utsträckning rika norrmän, rika göteborgare och rika stockholmare som äger hus nära stranden i Bohuslän. Det är dessa som moderaterna uppenbarligen vill gynna. Deras artikel andas hyckleri.

Men, jag är också för att skyddet på vissa håll i Bohuslän borde minskas. I tätorter med sjöbodsbebyggelse längs med stranden. Där jag tycker jag det ska vara tillåtet att inreda sjöbodar till bostäder under örutsättning att fritt tillträde till vattnet för alla inte hindras. Gångarna mellan sjöbodarna ska vara öppna och inte stängas av och på vissa ställen kan kanske en lång brygga för allmänt bruk anläggas framför sjöbodarna på samma sätt som i Smögen. I detta sammanhang kan påpekas att strandskyddslagarna inte gäller sådana områden där strandskyddet upphävts i samband med detaljplan eller som saknar strandskydd pga att området var planlagt 1975 (och där planen fortfarande gäller). Något som gäller en hel del kustsamhällen. Undantag från det utdvidgade strandskyddet bör också göras på tätbebyggda öar och i områden på öar som är tätbebyggda som exempelvis Knippla och östra Rörö. Så är också i allmänhet gjort i länsstyrelsens beslut om utvidgat strandskydd.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Advertisements