Fifflet i Falcon Funds

Pensionsmyndigheten sen början av detta år i konflikt med pensionsföretaget Falcon Funds vilket nu lett till att företaget blivit polisanmält.Anmälan från Pensionsmyndigheten gäller dels företaget, dels vissa namngivna personer kopplade till företaget.

Det var fel av det Malta-baserade fondbolaget Falcons Funds att vägra följa Pensionsmyndighetens säljorder på hela innehavet. Bolaget har bekräftat att det nu förelagts av den maltesiska finansinspektionen (MFSA) att följa EU-regelverket och betala tillbaka hela innehavet i bolagets tre fonder till Pensionsmyndigheten. Falcon Funds bryter dock mot föreläggandet och till dags dato har endast en liten del av pengarna kommit tillbaka. Nu anmäler Pensionsmyndigheten bolaget till Ekobrottsmyndigheten.

Totalt rör det sig om ca 22 000 pensionssparares premiepensionskapital, med ett av bolaget själv uppgett fondvärde om cirka 2,4 miljarder kronor, som ska betalas tillbaka men som sannolikt är försvunna vilket DI och SVD skrev redan i december förra året:

Under de senaste året har hundratals miljoner kronor gått upp i rök i händerna på 21 700 pensionssparare i PPM-systemet, skriver Dagens Industri (DI).

Förlusten är direkt kopplad till tre dåligt presterande blandfonder från Falcon Funds på Malta, där PPM har ett förvaltat kapital på 2,3 miljarder kronor.

Fondernas ovanliga förluster och misstänka karaktär har i sin tur lett till att Pensionsmyndigheten har inlett en granskning i den Malta-baserade fonden.

– Vi har begärt ut detaljerade uppgifter från Falcon om innehavet. Dels är värdeutvecklingen osedvanligt dålig. Och dels har stora poster redovisats under en kategori som kallats övrigt, säger Mats Öberg, chef för fondenheten på Pensionsmyndigheten till tidningen.

Efter undersökningar i fondens ägarförhållanden misstänks den 38-åriga Emil Amir Ingmanson, stå bakom fonden. Finansmannen uppges även ha en tidigare historik i en fondbytarhärva från 2013 samt en rad konkursaffärer tillsammans med affärskollegan Afram Gergeo, skriver DI.

– Situationen som föregått detta besked från den maltesiska finansinspektionen har varit lika allvarlig som absurd. Att vägra en säljorder från en andelsägare strider mot gällande lagar och regelverk och saknar så vitt vi vet motstycke på den europeiska finansmarknaden. Därför är det bra att MFSA tvingar Falcon Funds att ta sitt ansvar. Och även om det fortfarande saknas stora belopp, är det ett steg framåt att vi nu har fått en del av pengarna, säger Mikael Westberg, chefsjurist på Pensionsmyndigheten, i ett pressmeddelande.

Redan den 22 februari i år stoppade Pensionsmyndigheten möjligheten att placera pensionspengar i Falcon Funds tre fonder med namnen Falcon Aggressive, Falcon Balancerad och Falcon Cautions. Anledningen till detta var larm om att säljare från säljföretaget Konsumentkraft med tveksamma metoder lyckats lura av uppringda personer deras koder till bank-id och sedan flyttat deras PPM–pengar till Falcons Funds tre fonder.

Penisonsmyndigheten misstänktes att det fanns tveksamma kopplingar mellan Falcon Funds och ett annat bolag, Konsumentkraft:

Reporter Sara Recabarren har pratat med flera ungdomar som reste ner till spanska Alicante där de lovades gratis boende, körkort, bra lön och att få vara med i en dokusåpa där vinnaren skulle gå ut med en miljon kronor.

– 320 dagar sol om året. Här kan jag åka ner för att bo och jobba. Jag tänkte att det skulle vara ett bra ”kom i gång jobb”, säger Cedrik som arbetade för Konsumentkraft.

Men i stället fick de arbeta på ett callcenter för företaget Konsumentkraft och ringa upp till svenska pensionssparare – och lura dem att spara pengar i fonden Falcon.

De ringde upp pensionssparare i Sverige från Alicante och utgav sig för att jobba för bland annat Pensionsmyndigheten.

Tillsammans med kunden loggade de in på deras pensionskonto.

[…]

Sammanlagt under 2015 har Falconfonden fått in två miljarder kronor. Och det är vanliga personers pensionspengar som ligger illa till.

Pensionsmyndigheten misstänker att fonden sedan bara mjölkas på pengar och har nu polisanmält Konsumentkraft.

Man har även stoppat överföringar till Falconfonden – men de miljarder som fonden redan fått in får vara kvar.

Pensionsmyndighetens anmälan om bank–idkapningar för att genomföra fondbytena avskrevs dock senare av åklagare. Konsumentkrafts tveksamma metoder synliggjordes i TV4-programmet Kalla Fakta i maj månad.

Den 15 juni i år sa Pensionsmyndigheten ändå upp samarbetsavtalet med fondförvaltaren Falcon Funds. Bakgrunden var att bolaget inte levt upp till de krav som ställs på fondförvaltare inom premiepensionens fondtorg. Kritiken gällde hur bolaget på ett otillåtet sätt lurat till sig nya pensionssparare men också hur bolaget valt att investera medlen. Investeringarna har skett på ett sätt som försvårar insyn i innehaven, och där köpare och säljare haft otillåtna gemensamma intressen.

I samband med uppsägningen skickades en inlösenorder till bolaget på Pensionsmyndighetens hela innehav i de tre av Falcons fonder som funnits på premiepensionssystemets fondtorg. Innehaven motsvarar 99,92 procent av fondernas totala behållning, med Pensionsmyndigheten som andelsägare. Falcon Funds bekräftade inledningsvis denna säljorder, men har sedan dess fram tills nyligen vägrat att betala tillbaka pengarna. Enligt det europeiska regelverk (UCITS) som finns på detta område, och som är implementerat i maltesisk lagstiftning, är företag skyldiga att respektera en säljorder. Avtalet med Pensionsmyndigheten säger samma sak.

– Som andelsägare ska vi kunna lita på både det europeiska UCITS-regelverket och på att den finansiella tillsynen i respektive land fungerar. Utan den tryggheten är det i förlängningen svårt att försvara ett fondtorg som är öppet för investeringar även från fonder i andra länder, fortsätter Mikael Westberg.

Samtidigt som Falcon Funds framhärdat i sin vägran att betala tillbaka pengarna har bolaget sedan i juni överklagat myndighetens beslut till flera domstolar. Bolaget har förlorat i samtliga instanser som prövat frågan.

– Ansvaret vilar fortsatt tungt på ledningen i Falcon, då de in i det sista fortsätter att bryta mot reglerna och skada pensionsspararna genom synnerligen olämpliga investeringar. Nu förväntar vi oss att det som vi efterfrågade redan i juni sker: en fullständig och ordnad inlösen och att så mycket av pensionsspararnas pengar som möjligt kommer tillbaka, fortsätter Mikael Westberg.

Nu har en del av pengarna, 650 miljoner, kommit tillbaka. Fortfarande saknas dock stora belopp. Detta, tillsammans med händelser och uppgifter som lämnats till myndigheten den senaste tiden, väcker starka misstankar om att det är ekonomisk brottslighet som ligger bakom. Därför har Pensionsmyndigheten även gett in en anmälan till Ekobrottsmyndigheten.

– Vårt fokus just nu är att få tillbaka så mycket som möjligt av pensionsspararnas pengar. Det är upp till de rättsvårdande myndigheterna i Sverige och internationellt att utreda vad som hänt, och om någon kan ställas till ansvar. Det är viktigt att det utreds vilken roll styrelsen i Falcon Funds och de andra aktörer som gjort detta möjligt har, betonar Mikael Westberg.

Pensionsmyndigheten tar i början av november bort Falcon Funds tre fonder från pensionsspararnas konton. För majoriteten av de berörda spararna kommer kvarvarande innehav att föras över till det statliga förvalsalternativet AP7 Såfa. För de som begärt byte till annan fond, kommer innehaven istället att föras över dit.

– När fonderna avslutas sätts en kurs på respektive fond som baseras på de pengar vi fått från bolaget fram tills dess. Det kommer att innebära en avsevärt lägre kurs än den som nu visas på kontot. Det beror på att Falcon Funds gjort skadliga investeringar och överdrivit värdet på fonderna. Om ytterligare medel betalas tillbaka efter detta kommer dessa att fördelas till berörda sparare. Det kommer då att synas på respektive sparares konto som ett kompensationsbelopp, förklarar Mikael Westberg.

Det är respektive pensionssparare som står risken för de premiepensionsmedel som placerats i de fonder som finns på premiepensionens fondtorg. Det innebär att om det i slutändan visar sig att medel saknas kommer eventuell förlust för den enskilde spararen att minska tillgodohavandet på premiepensionskontot med ett belopp motsvarande spararens andel.

– I och med att Pensionsmyndigheten redan har stämt Falcon vid Stockholms tingsrätt, så varken kan eller behöver enskilda sparare göra någonting. Vi fortsätter arbeta för deras räkning och det eventuella skadestånd som rättsprocessen resulterar i kommer automatiskt att fördelas mellan spararna, säger Mikael Westberg.

För att förhindra att detta händer igen har Pensionsmyndigheten påbörjat ett arbete för att ytterligare stärka skyddet för premiepensionsspararna. Detta innefattar både åtgärder som myndigheten råder över, men också sådana förslag som kräver lagändringar.

– Det handlar till exempel om att förhindra ombudsförfarande, det vill säga att någon annan än spararen själv gör fondbyten. Men vi tror också att svenska pensionssparare förväntar sig att svenska myndigheter ansvarar för tillsynen för fonderna på premiepensionens fondtorg, även det är en fråga vi tittar på, avslutar Mikael Westberg.

De personer som enligt Kalla Fakta formellt tycks stå bakom Falcon Funds är bland annat Toni Fenneck, tidigare finansminister på Malta, och svensken Emil Amir Ingmanson. Emil Amir Ingmansson har tidigare figurerat i utkanterna av konkursen i Trustbuddy.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , ,

Advertisements