Snedvriden rapportering om fiskefria områden

I en mängd svenska tidningar rapporteras om att fiskefria områden är nåt fantastiskt. Anledningen till detta är att SLU Aqua kommit ut med en rapport som utvärderar 5 fiskefria områden i Sverige. I den rapporten menar forskarna att dessa 5 områden, med ett undantag, inneburit en förbättring av fiskbestånden.

Det är en sanning med modifikation, i ett av områdena där fiskbestånden anses ha ökat, södra Kattegatt, finns det inga egentliga bevis för att det är det fiskefria området som skapat ökningen. Det kan lika gärna vara ökad förekomst av nordsjötorsk som gett ökningen i Kattegatt och inte lokalt lekande fisk. Först när andelen nordsjötorsk i området analyserats vet vi om det fiskefria området har haft positiva effekter på fiskbestånden i södra Kattegatt eller inte.  I ett annat område, Gålö i Stockholms skärgård, finns det ökning för vissa arter, men inte andra, sannolikt på grund av omfattande skarvpredation. Samtidigt vägrar forskarna beröra skarv- och sälpredationens eventuella påverkan på fiskbestånden i det område där fiskbestånden inte återhämtat sig, 8-fjordarområdet med två fiskefria zoner i Havstensfjorden.

Det finns i rapporten inga otvetydiga bevis från de 5 undersökta områdena i Sverige om att fiskefria områden gynnar fisken och resultaten från de andra två områden jag inte nämnt, ett konstgjort hummerrev utanför Göteborg och ett fiskefritt område i Bottenhavet kan inte använas för att dra generella slutsatser.

Internationellt finns det dock mycket forskning som visar på att fiskefria områden har positiva effekter på fiskbestånden. Det kan också ses i två undersökta områden i Sverige (Bottenhavet och hummerrevet), för vissa arter i ett annat område (Gålö), och kanske i ytterligare ett område (södra Kattegatt). Fiskefria områden är med all sannolikt bra, men de svenska områdena av idag kan inte sägas bevisa det, framförallt inte vad det gäller Kattegatt, Skagerak och torsk. Att därför utropa dessa områden till succéer redan idag är tveksamt.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , , , ,

Advertisements