Snusligan

2012 startade en rättegång i Göteborg angående skattebrott. Åtalade var ett antal personer som hjälpt till med brottet. De huvudmisstänkta åtalades inte förrän 2016 och då för fler brott än vad rättegången 2012 gällde. När domen skulle skrivas hade rättens ordförande blivit långtidssjuk och när ny rättegång skulle hållas, hade en av de misstänkta försvunnit utomlands. Bland de som hördes 2012 märks Tony Persson, Ahmed Ahmed, Ali Samarrai och Khaled Simmo.

Två av de misstänkta för medhjälp till skattebrottet, Ali Samarrai och Khaled Simmo är fortsatt försvunna och häktade i sin frånvaro. De förmodas ha flytt utomlands. Ali Samarrai var tobaksgrossist i Partihallarna med företaget Samarrai Tobak HB. Tony Persson har, i sin uppgivna roll som förmedlare av snus, haft omfattande kontakter med Samarrai, enligt vad han själv uppgett främst med Ali Samarrai men även med Khaled Simmo och en anställd på Samarrai Tobak HB, Ahmed Ahmed.

Khaled Simmo är en släkting till den ökända göteborgsfamiljen Alikhan. Medlemmar i familjen Simmo (ibland stavat Semmo) äger Snuslagret i Göteborg AB, Snuslagret i Göteborg KB såväl som en mängd andra företag.

En tobakshandlare i Sundbyberg, Can Nguyen Minh, dömdes i början av 2013 för att ha tagit emot åtta ton oskattad snus från det danska bolaget som kontrollerades Majken Persson och hennes son Leif Persson.

Huvudmännen bakom skattebrotten, Majken Persson som vid domen 2017 var i 70-årsåldern och Leif Persson som var i 50-årsåldern dömdes den 21 mars 2017 som hjärnorna bakom skattebrotten där staten lurats på 76 miljoner kronor i punktskatt för 200 ton snus. De fick fängelse i fem respektive sex år.

Även fyra medhjälpare, Tony Persson, Salar Dezai, Abdollreza Hajimohammadi (Reza Haji) och Anders Trulsson fälldes. De fick mellan två år och tre år nio månader i fängelse. En åtalad man frikändes.

Majken Persson och Leif Persson har kontrollerat flera bolag som använts i så kallad karusellhandel. Många av bolagen har underlåtit att lämna in årsredovisningar och har därför upplösts. Lemur Trading AS i Norge har använts som köparbolag visavi Bo Livs AB (BLS), tobakshandelsföretag i Strömstad, under perioden januari 2009 till och med februari 2012. Leif Persson och Majken Persson ingick i styrelsen för Lemur från den 8 maj 2009 till dess bolaget avvecklades under 2015.

BLS ägdes av Dan Gustafsson och bolaget tillgjorde sig minst 3 miljoner kronor i avdragna punktskatter som de senare ålades att betala tillbaka.

I Estland hade Leif och Majken Persson bolaget Silverstar Trading. Detta företag har använts som köparbolag för leveranser till Norge från BLS under juni och juli 2012.

LM Eurotrade S.M.B.A. var ett danskt bolag först kontrollerat av Majken och Leif Persson och från 2011 av Anders Trulsson och Glenn Johannesson som användes som köparbolag visavi Lemur under perioden januari 2009 till och med februari 2012. Trulsson och Johannesson lämnade styrelsen i företaget i januari 2012 varefter bilaget likviderades. Ett annat dansk bolag, kontrollerat av Leif och Majken Persson, som användes i snusaffärerna var EU Trading ApS. Det startade sin verksamhet den 25 april 2012 och har trätt in som köpare av snus från Silverstar Trading i Norge under perioden juni-juli 2012.

Anders Trulsson är kusin till Leif Persson. Han har tidigare, tillsammans med en Glenn Johannesson, drivit en verksamhet med skylttillverkning. Under tiden 29 mars 2011 till 9 januari 2012 varit registrerad ”direktör”, kontrollerad han LM Eurotrade tillsammans med Glenn Johannesson.

Svenskt snus, tillverkat av Swedish Match, har alltså köpts in och exporterats till Norge varvid skatter återfåtts. Därifrån har snuset sen sålts och skickats till Danmark och till Tyskland innan det återvänt till Sverige där det sålts, utan att punktskatt betalats. Brotten begicks mellan 2009 och 2014 då skatten var mellan 336 och 386 kronor per kilo snus.

Under perioden 2012 – 2014 har den oskattade tobaken sålts via en grossistfirma i Skåne. Firman har som mest haft en årsomsättning på 250 miljoner kronor. Innehavaren av firman, Salar Dezai och en anställd hos honom, Reza Haji, båda i 55-årsåldern, dömdes till tre år och nio månader i fängelse. Salar Dezai har också haft kontakter medsläktingar i Holland och i staden Erbil i Irak. Släktingarna i Holland har startat företagen Dizai, Seval Service och LAAN. Dessa företag har fakturerats av de av Majken Persson och Leif Persson kontrollerade danska bolagen LM Eurotrade och EU Trading. De holländska bolagen har dock varken fått fakturor eller snus. Salar Dezai är också bekant med Lajos Stoica.

Stoica har varit formell företrädare för ett ungerskt bolag, Legjobb Edesseg KFT (Legjobb). Han är bekant med Salar Dezai och sannolikt också med Reza Haji Legjobb har fakturerats för snus och det har också gått betalningar från ett Legjobb tillhörigt konto i en ungersk bank till fakturautställaren EU Trading.

Majken Persson var vid domen bosatt Spanien och Leif Persson i Litauen. Hon har en bakgrund som postanställd och drev därefter en mindre butik. Sonen arbetade tidvis i hennes rörelse och har varit verksam som företagare i många år. Båda har suttit häktade sedan i höstas.

Alla de åtalade dömdes mot sina nekanden och har hävdat att de ägnat sig åt legitima affärer. Men tingsrätten slog i domen fast att det handlat om en omfattande och systematisk brottslighet som pågått under lång tid.

Alla de dömda fick också näringsförbud, från tre år för flera av medhjälparna till tio år för de båda huvudmännen.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Advertisements