Skattesmäll för riskkapitalister

Den 27 april föll Kammarrättens domar i skatteärenden rörande 85 personer med ägarintressen i så kallade riskkapitalbolag. Det handlar om personer som har varit verksamma i företag som ingår i riskkapitalföretag med samlingsnamnen Altor, EQT, IK, Litorina, Nordic Capital, Segulah och Triton. Många är fortfarande verksamma i bolagen och delägare.

De domar som gäller Altor, EQT, Litorina, Segulah och Triton innebär i huvudsak att den utdelning eller kapitalvinst som personerna har fått, delvis ska beskattas som inkomst av tjänst enligt de s.k. fåmansföretagsreglerna i stället för som inkomst av kapital. Domarna som avser IK och Nordic Capital innebär att inkomsten för flertalet av personerna i sin helhet ska beskattas som inkomst av tjänst.

Domarna innebär i huvudsak att kammarrätten bifaller Skatteverkets eller allmänna ombudets yrkanden medan flertalet av de enskilda får avslag på sina yrkanden. Eftersom fonderna, ägarförhållandena i bolagen och personernas funktioner skiljer sig är utgången i målen olika.

Domarna:

Altor
EQT
IK
Litorina
Nordic Capital
Nordic Capital
Segulah
Triton

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , ,

Advertisements
Gilla Svensson på Patreon!