Åldersdiskriminering mycket vanligare än könsdiskriminering

Medelålders och äldre personer väljs bort när de söker jobb. Chansen att bli kontaktad av en arbetsgivare efter att ha sökt ett jobb faller kraftigt redan från 40-årsåldern, och närmare pensionsåldern kontaktas knappt någon. Det visar en ny rapport från Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering (IFAU).

Rapportförfattarna har skickat mer än 6 000 fiktiva jobbansökningar till arbetsgivare som annonserat efter administratörer, kockar, lokalvårdare, restaurangbiträden, butikssäljare, företagssäljare och lastbilsförare. Därefter mättes arbetsgivarnas svar, till exempel kallelser till anställningsintervjuer.

Författarna finner att medelålders och äldre arbetssökande väljs bort. Chansen att bli kontaktad av en arbetsgivare faller kraftigt redan i 40-årsåldern, och minskar sedan med den sökandes ålder. Närmare pensionsåldern är chansen att bli kontaktad mycket låg. Tio års högre ålder medför cirka 5 procentenheters lägre chans att bli kontaktad.

– Det bör inte råda något tvivel om att arbetsgivarna åldersdiskriminerar, säger Magnus Carlsson, som är en av rapportförfattarna, i ett pressmeddelande. Vi hittar mycket stora effekter och ålder är verkligen en negativ faktor i rekryteringsprocessen.

– Åldersdiskrimineringen är större för kvinnor än för män. Vi undersöker även om det finns skillnader mellan män och kvinnor i chansen att bli kontaktad av en arbetsgivare. Vi finner endast små könsskillnader i genomsnitt, men viss variation mellan olika yrken.

En enkätundersökning riktad till ett representativt urval av arbetsgivare visar att det finns tre egenskaper som arbetsgivarna anser är viktiga och som de oroar sig för att arbetstagare över 40 år har börjat förlora: förmågan att lära sig nya saker, att vara anpassningsbar och flexibel samt driven och initiativrik.

– Kanske tror arbetsgivare att arbetstagare förlorar dessa förmågor redan i medelåldern, säger Stefan Eriksson, en av rapportförfattarna.

Åldersdiskriminering kan medföra stora samhällskonsekvenser. Dels med tanke på att Sverige har en demografisk utmaning med en åldrande befolkning som behöver arbeta längre, dels kan åldersdiskriminering medföra minskad rörlighet i arbetskraften. Om medelålders och äldre förväntar sig att bli diskriminerade kan det medföra att de inte söker efter ett nytt jobb, eller inte finner ett nytt jobb, även i de fall där de skulle behöva byta jobb eller yrke. Låg rörlighet kan i sin tur hämma utvecklingen på arbetsmarknaden och minska tillväxten i ekonomin. Till detta kommer den psykologiska kostnaden för de personer som inte upplever sig vara behövda på arbetsmarknaden.

En annan studie från Göteborgs Universitet som tittat på invandrare, ålder och arbetsmarknad visar på samma sak. En invandrare som är över 50 år gammal har i stort sett ingen chans alla att komma in på den svenska arbetsmarknaden. Men även för invandrare börjar det bli svårare att få arbete om de är över 40 år när de kommer till Sverige. Bland de personer som var i åldrarna 40–44 år när de anlände till Sverige år 1990 hade över 40 procent ännu inte etablerat sig på arbetsmarknaden tio år senare. Bland de äldre var andelen ännu större.

Forskning & Framsteg

Graf från Forskning & Framsteg. Grafen bygger på uppgifter om personer i olika åldrar som invandrade till Sverige år 1990 och visar hur lång tid det tog för dem att få en anställning.

Andelen som är över 40 år gamla bland invandrare till Sverige har ökat mycket kraftigt i samband med att flyktinginvandring blivit det vanliga istället för arbetskraftsinvandring.

Sammantaget visar de två rapporterna på att åldersdiskrimineringen är betydligt större och mer omfattande än både könsdiskriminering och etnisk diskriminering. Ett av samhällets stora problem är alltså att erfarenhet inte tas till vara.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , ,

Advertisements