Risken för en farlig framtid med AI är liten

I Tidningen Parabol har Jacob Oscarson skrivit om vilka risker som finns med att AI ta över medelklassens kontorsjobb. Några av de faror han nämner är att situationen kan utnyttjas av kapitalägarna för att kapa åt sig mer makt och en högervridning av samhället när den tidigare privilegierade medelklassen blir utan arbete. Läs mer…

Al – Får robotarna (tjänste)jobben?

I actionladdade science fiction-filmer tar superstarka och superintelligenta robotar över makten från människorna. Vissa tror att detta redan sker i det konspirativa fördolda; Tänkande robotar tar på sikt kontroll över oss människor. Och kanske de kan lösa miljö-klimat-fattigdoms-ojämlikhets-frågorna bättre än vi?  Läs mer…

Försummade områden, arbetslöshet och brott

Försummade områden har mycket högre arbetslöshet än genomsnittet i Sverige, I genomsnitt är arbetslösheten tre gånger så stor som arbetslösheten i Sverige totalt. I vissa fall är nästan 40% av befolkningen i de mest försummade områdena utan arbete. Läs mer…

Går det att förutse var det kommer att skjutas?

I flera tidningsartiklar förra veckan påstår en kriminolog vid namn Mia-Maria Magnusson att det går att förutse var det kommer att skjutas. Den metod hon menar fungerar bra är att polisen kan förutse var det kommer att skjutas genom att kartlägga så kallade öppna drogscener (ODS), dvs där det öppet handlas med narkotika. Men sanningen är att det inte räcker eller ens behövs. Läs mer…

Öppet för giftspridarna

I VALET 2016 vann den twittrande fastighetsmagnaten Donald Trump 18 av de 20 fattigaste delstaterna i USA. Nio av de tio rikaste röstade för Hillary Clinton. Liberaler i metropolerna drog slutsatsen att det var dags att överge de efterblivna delarna av landet. Läs mer…

Investeringar är den bästa stimulansen

Coronakrisen drabbar världen och Sverige hårt. Förutom att människor rycks bort i förtid är de sociala konsekvenserna enorma. Sveriges redan höga ungdomsarbetslöshet är den värsta på drygt femton år. BNP-raset under andra kvartalet 2020 var det kraftigaste sedan BNP började mätas per kvartal 1980.  Läs mer…

Försummade områden blir lätt förslummade områden

Försummade områden är stadsdelar som drabbats av nedskärningar och privatiseringar. Skolor och vårdcentraler har försvunnit. De skolor som finns kvar blir ofta dåliga skolor. Vården blir sämre för de som bor i dessa områden. Fritidsverksamheter och lokala socialkontor har lagts ner. Butiker stängts. Osv. Läs mer…

Fler i arbete och färre med bidrag

Även moderatledaren Ulf Kristersson ljög i gårdagens partiledardebatt i likhet med KD-ledaren Ebba Busch. Kristersson påstod bland annat att ”fler och fler lever på att andra jobbar.”. Det är en lögn. Sanningen är att en allt större andel av befolkningen förvärvsarbetar. En allt mindre del lever på bidrag i någon form. Läs mer…

Orsaker till brottslighet och vad som kan göras åt saken

Det finns en lång rad orsaker till brottslighet av olika slag. Det finns strukturella orsaker till brottslighet såväl som sociala orsaker, kulturella orsaker och personliga orsaker. att bekämpa brottslighet kräver därför en lång rad åtgärder på flera olika nivåer. Läs mer…

Kriminalitet är inte ett problem utan ett symptom på problem

Visst upplevs kriminalitet som ett problem för de som bor i områden med mycket knarklangning, hot och våld. Men egentligen är brottsligheten bara ett symptom på de problem som finns med brist på trygghet och försörjning Läs mer…

Fredrik Kärrholms dumheter om brottslighet på GP:s ledarsida

Fredrik Kärrholm är en före detta polis som efter det varit forskare. Han har tydligt högerextrema åsikter och har i sin forskning visat att han har fel i och om det mesta. Detta är förstås det som kvalificerat honom för att skriva dumheter i en gästkrönika på GP:s ledarsida. Läs mer…

Otrygghet finns i SD-land, Malmö och Stockholm

Störst tendens att uppleva otrygghet i Sverige finns i vissa stadsdelsområden i Stockholm och Malmö samt i kommuner i norra Skåne där Sverigedemokraterna (SD) länge haft ett starkt fäste. Detta enligt en undersökning av Brå som tagit hänsyn till individfaktorer och justerat resultaten efter det. Läs mer…

Även invandrare kan vara idioter och rasister

En kvinna vid namn Dana Pourkomeylian, som av efternamnets ändelse att döma är av armenisk härkomst men i övrigt tyder namnet på att hon sannolikt är dotter till personer som invandrat från Iran. Hon är jurist och tidigare medlem i Läs mer…

Orsakerna till brottslighet är inte etnicitet

Orsakerna till brottslighet är förtryck, upplevt utanförskap, arbetslöshet, fattigdom, psykiska sjukdomar och andra diagnoser liksom dåliga uppväxtförhållanden på grund av föräldrars arbetslöshet, frånvaro, diagnoser och psykiska sjukdomar. I befolkningsgrupper som länge förtryckts och förföljts av andra folkgrupper utvecklar också lätt Läs mer…

Hög kostnad för tillfälliga och osäkra anställningar

Sen 1990-talet har allt fler i Sverige en tidsbegränsad eller tillfällig anställning. Bland dessa har det skett en markant ökning av de som kallas in när arbetsgivaren ser ett kortvarigt behov. Men de behovsanställda betalar ett högt pris för arbetsgivarens Läs mer…

Sverige har lägre brottslighet idag än för 25 år sen

Nu när covid-19-spridningen nästan är över så har media återgått till sina vanliga ämnen. Invandring och brottslighet. De två har inget samband, men i gammelmedias rasistiska och konservativa agenda tycks de ändå ha det på något sätt. Media fylls av Läs mer…