En guide till Göteborgs stadsdelar – Olskroken, Redbergslid och Bagaregården

Historiskt har Olskroken, Bagaregården och Härlanda alltid tillhört Göteborg stad och dessutom var det innan dess tillhörigt Nya Lödöse. Flera landerier fanns i området såsom Gubbero, Redberg, Olskroken, Ånäs, Bagaregården, Härlanda och Kaggelyckan. Just Gubbero tycks dock ha legat i Örgryte socken utanför Göteborg stad fast det var ett landeri. Resten låg på de så kallade donationsjordarna i likhet med flertalet landerier. Med tiden växte bebyggelse fram både på stadssidan av gränsen och i Örgryte socken, senare Örgryte landskommun och Örgryte församling. Detta har jag skrivit om på sajten Det gamla Göteborg i ett antal artiklar.

Idag tillhör stadsdelarna i området flera primärområden. Primärområdet Olskroken omfattar bland annat stadsdelen Olskroken som sträcker sig från motorvägen österut till Ånäsvägen och Redbergsplatsen. Nordgräns för Olskroken är i praktiken motorvägen men förr låg även järnvägen mellan motorvägen och Partihallarna i Olskroken. Där fanns på den tiden en järnvägsstation. Sydgräns för Olskroken är Redbergsvägen. Östra Olskroken har landshövdingehus och andra äldre hus av sten, västra består av modern bebyggelse som förvånansvärt nog är organiserad i kvarter. Söder om Redbergsvägen ligger Gubbero mellan bergsstupet till Lunden och motorvägen.

I söder tillhör en liten bit av det som ursprungligen var Gårda längs med östra sida av motorvägen också primärområde Olskroken och i norr tillhör Partihallarna samt en del av Gamlestaden, Gamlestadens Fabriker (vilket var platsen för Gamlestadens landeri), också primärområde Olskroken. Både Partihallarna och Gamlestadens Fabriker ligger norr om motorvägen.

Till primärområde Redbergslid hör en del av det område som traditionellt kallas för Bagaregården (fast en del kallar det troligen Redbergslid) norr om Härlandavägen, med Ånäsvägen som västgräns och Ånäsfältet som östligaste del. Området består huvudsakligen av landshövdingebebyggelse medan villorna öster om Ånäsfältet och höjden ovanför som många unga människor kallar Strömmensberg ingår i primärområde Bagaregården. Vi som är lite äldre kallar dock ofta bebyggelsen på höjden vid Strömmensberg sjukhem för Bagaregården som alltså då omfattar allt område från Ånäsvägen till funkisbebyggelsen på höjden.

Östra begravningsplatsen och det tidigare Härlanda fängelse hör till Härlanda primärområde ihop med den del av Kålltorp som ligger väster om Munkebäcksgatan samt söder om Härlandavägen-Torpavägen. Platsen där Härlanda landeri och gård låg ligger dock i primärområdet Kålltorp liksom resterande delar av Härlanda by som idag har stadsdelsnamn som Munkebäck och Vidkärr.

Läs mer:

210 är primärområde Olskroken, 202 Redbergslid, 203 Bagaregården, 208 Lunden och 209 Härlanda.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , ,

Advertisements