Vad gör vi när forskarna står för de falska nyheterna?

Göteborgs-Posten har i sin helgbilaga Två Dagar intervjuer med två forskare som de menar bekämpar falska nyheter. Det är två intressanta personer, Agnes Wold och Emma Frans, och två intressanta intervjuer. Men när det gäller en del av de områden som jag brukar skriva om så är de ofta så att det är forskare som står för de falska nyheterna. Detta gäller främst yrkesfiske, där forskare regelmässigt far med osanningar, falska nyheter och lögnaktiga uppgifter. Men det gäller också brottslighet där brist på både långsiktigt perspektiv och aktuella fakta får forskare att hålla fast vid ett par år gamla uppgifter om inte lägre är sanna. Men här ska jag nöja mig med att ta upp fiskerelaterade falska nyheter.

Yrkesfisket skriver jag om på en särskild blogg, Njord, Det är Sveriges största publikation om yrkesfiske. Det som jag noterat flera gånger är att svenska forskare ständigt kommer med lögner och falska nyheter om några saker. Samma lögner, felaktiga uppgifter och fördomar upprepar sig gång på gång.

En sak som ständigt påstås av diverse forskare är att det småskaliga kustnära fisket minskat kraftigt. Vilket är felaktigt. Undersökningar visar att det är det storskaliga utsjöfisket som minskat kraftigt.

Vidare påstår forskare, exempelvis Henrik Svedäng, ofta att bottentrålning är det stora problemet för fiskbestånden, framförallt för torsken i Östersjön. Påståendet är nära besläktat med påståendet om att det förekommer ett omfattande överfiske i svenska vatten. Inget av dess påståenden kan sägas vara sanna, utan är att betrakta som falska nyheter, Idag förekommer inget överfiske i svenska vatten eller av svenska fiskare. Det vanliga är istället att svenska yrkesfiskare inte ens fiskar upp de vetenskapligt fastställda kvoterna. Detta gäller exempelvis kräfta och rödspätta i Västerhavet samt torsk i Östersjön. Av detta följer också att fisket av torsk inte är problemet för torskbestånden i Östersjön och eftersom bottentrålning är den vanliga fiskemetoden är detta inte är problemet.

Ett annat påstående om bottentrålningen är att det förstör bottnarna. Det är väl klarlagt att bottentrålning påverkar bottnarna men det är inte klarlagt om det är skadligt eller inte i det stora hela. Det finns rön som visar att mängden arter (främst växter och bottenlevande organismer av olika slag) minskar i bottentrålade områden men samtidigt verkar det som om bottentrålning gynnar en del arter, exempelvis havskräfta och räka. Fiskbestånden verkar inte alltid påverkas av skadorna på botten. Det är också välkänt att bottentrålning inte orsakar några skador på sand och grusbottnar. Detta låtsas en del forskare inte om.

Vidare är det vanligt att forskare sprider myter om att det är storskaligt industrifiske som förstör för torsken i Östersjön. Ett rent lögnaktigt påstående. Storskaligt industrifiske fångar inte tors, de fiskar sill, tobis och skarpsill. Det mesta som fångas i industrifisket (också kallat skrapfiske) går till fiskmjöls.- och fiskoljefabriker, men nån torsk går inte dit. Industrfisket har alltså inget med torskbestånden att göra och de fiskar inte torks. Ändå upprepas sådan påståenden regelbundet av en del forskare.

En annan forskare, Anders Tengberg, spred nyligen en myt om att svenska matfisk fångad på Västkusten innehåller farliga gifter. Det är en superlögn. Det förekommer bottentrålning i liten skala, någon gång ibland, invid ett område vid Måseskär där det dumpades kemiska stridsmedel efter andra världskriget. Sådana ämnen kan alltså tas upp av fisken i området, men det sker i så liten utsträckning att det är helt hälsomässigt ointressant. Speciellt som det inte fångas speciellt mycket fisk i området. Det finns ingen anledning för forskare att sprida falska uppgifter om detta på det sätt som Tengberg gör. Han påstår också att det finns en mäktig fiskerilobby. Det är rena fantasierna och saknar all verklighetsgrund. Varken i Sverige eller Tyskland (som han tar som exempel) finns det nåt sånt.

Intervjuerna med Agnes Wold och Emma Frans handlar om hur de som forskare försöker motverka falsa nyheter och sprida information om nya vetenskapliga rön. Men ett större problem ändå är kanske när det är forskare som sprider falska nyheter och felaktiga fakta. Frågan är vad vi gör i det läget?

Läs mer:

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , ,

Advertisements