Tillslag mot organiserad ekobrottslighet

Den 9 oktober genomförde Ekobrottsmyndigheten ett större tillslag på flera orter i landet. Omkring tio personer anhölls för brottsmisstankar rörande grova skattebrott avseende punktskatt och moms, bokföringsbrott och penningtvättsbrott.

Tillslaget genomfördes av ett flertal olika enheter från Ekobrottsmyndigheten med biträde av Polismyndigheten region Syd. Tillslaget genomfördes i Skåne län, Jönköpings län och Västernorrlands län.

– Vi kan konstatera att tillslaget har gått enligt plan då i princip alla personer som varit anhållna i sin frånvaro nu är frihetsberövade säger Anders Petersson, kammaråklagare vid Ekobrottsmyndigheten i Malmö, i ett pressmeddelande.

De personer som har gripits har enligt utredningen samverkat i syfte att begå bland annat grova punktskattebrott genom motorbränsle som förts in från annat EU-land utan att punktskatten redovisats. Det totala skattefifflet misstänkts uppgå till omkring 20 miljoner kronor i undanhållen skatt.

– Skattebortfallet genom punktskattebrott, som även omfattar tobak och alkohol, uppgår till miljardbelopp varje år. Drivkrafterna bakom brotten är de enorma brottsvinsterna som kan jämföras med narkotikahandel, samtidigt som upptäcktsrisken och straffsatserna är betydligt lägre, säger Anders Petersson.

– Det som nu händer är att de beslag som har gjorts i samband med husrannsakningarna ska gås igenom och analyseras för att kunna säkra bevisning. Det kan handla om telefoner, datorer, bokföring, med mera. Det kommer också att hållas förhör med de personer som nu är frihetsberövade, säger Anders Petersson.

Innan fredag klockan 12.00 måste åklagaren ta ställning till om någon eller några av de personer som nu sitter anhållna ska begäras häktade. Ärendet handläggs av Malmö tingsrätt.

Advertisements
Gilla Svensson på Patreon!