Mark Isitt begriper inte hur knarklangning fungerar

Arkitekturskribenten Mark Isitt tycker att taket över gatorna i Östra Nordstan kan tas bort. Det skulle naturligtvis få till effekt att det inte gick att använda Östra Nordstan som värmestuga eller regnskydd. Så långt har han rätt. Men det skulle överhuvudtaget inte påverka knarklangningen. Ett inomhustorg är inte nödvändigt för den sakens skull.

Langning går oftast till så att en person kontaktas via telefon. Personerna möts på en viss plats, pengar överlämnas. Ett meddelande skickas till en annan person som möter köparen på en annan plats och lämnar över narkotikan. Förfarandet är lätt att studera på exempelvis Stigbergstorget där omfattande langning också förekommer. Majorna är trots allt den stadsdel som har flest brukare av cannabis och flest tunga narkotikamissbrukare. Men möten kan bestämmas var som helst och anledningen till att centrala platser som Nordstan föredras är att det är lätt för alla att ta sig dit. För att affärerna ska gå snabbt så är det förstås en fördel om langarna är i närheten av den aktuella centrala platsen. Oftast hänger de på nåt café, nån hamburgerbar, kiosk eller liknande. Regnar det inte går det bra att hänga utomhus. Nåt inomhustorg krävs inte på något sätt.

Tidigare var centrum för knarklangningen kring Nordstan den öppna platsen nordväst om Östra Nordstan, Kanaltorget som platsen heter. Spannmålsgatan spelar också stor roll. Savannen kallades den av en del. Det ligger utomhus. Langningen flyttade därifrån när Kanaltorget spärrades av för Västlänksbygget och Spannmålsgatans arkad togs bort. Numera är centrum den helt taklösa Brunnsparken och angränsande delar av Nordstan.

Att knarklangningen skulle ha ökat som Mark Isitt påstår är också bara dumheter. Han vet inte vad han pratar om. I Sverige finns ingen som helst ökning av narkotikabruket eller narkotikamissbruket. All statistik visar samma sak.  Men det är som han skriver, sen Östra Nordstan byggdes har det varit ett tillhåll för folk på samhällets skuggsida. Hemlösa uppehåller sig där för att värma sig, alkoholister för att träffa kompisar och får tag på sprit, unga flyktingar för att de inte har nån annan stans att ta vägen, ungdomar som bara väntar på bussen osv. Diskussionen har varit densamma hela tiden, men den är intensivare ungefär vart 10:e år.

Jaga har inget emot att riva taken, men då måste även en del hus byggas om till bostäder elelr kanske rivas för att ersättas av bostadshus. Stadsförstörarnas (funkisarkitekterna) hus har jag inget emot att ta bort från stadsbilden. Där har jag och Isitt olika åsikter. När det gäller knarklangning så är det annorlunda. Isitt vet inget, jag har bra koll. Han vet inte vad han pratar om, jag har sålt narkotika som tonåring och har fortfarande en känsla för hur en kan göra. Jag har kunskap, han har fördomar och tankar utan rimlighet och verklighetsförankring.

Innan Östra Nordstan revs och det nya byggdes var Östra Nordstan centrum för spritlangning och prostitution. Sannolikt även för knarklangning även om narkotika inte var så vanligt då. Sprit var i gengäld mycket vanligare och missbrukades mycket mer än idag. Längs den sneda gatan från Nils Ericsson-platsen Lilla Bommen kommer jag ihåg rader av prostituerade från när jag var barn. Kanske var de inte så många som mitt minne säger, men de fanns där. Det gjorde även fyllegubbarna.

När jag var tonåring hängde vi i Nordstan om vi missade sista bussen hem till Stenungsund eller när vi väntade på bussen. På centralen var det jobbigare att hänga för där fanns det en grupp våldsamma vakter som när som helst kunde få för sig att misshandla dig. I Nordstan blev en däremot ständigt kontrollerad av polisen. De var mer civiliserade. När mina äldre barn var tonåringar så var Nordstan ökänd för sina problem med langning och när min yngste var tonåring så var de svartklädda ungdomarna på synthtrappan/emotrappan ett ständigt diskussionsämne.

Nordstan har alltid varit som idag och det kommer inte att förändra sig vare sig där finns tak eller inte. Det beror på att det ligger där det ligger. Mitt i stan. Vid de två viktigaste knutpunkterna för kollektivtrafiken.

Läs mer:

Advertisements