Kallt, obehagligt och fult – borgskepp fick Kasper Kalkon-priset 2024

Årets fulaste nyproduktion 2023 har utsetts av Arkitekturupproret genom en omröstning. Vann gjorde den nya Smyrnakyrkan i Frihamnen i Göteborg. Den ser ut som Borgernas fyrkantiga rymdskepp i Star Trek. En helt ogudaktig byggnad helt enkelt. Snarare ett djävulens påhitt än ett guds hus alltså. Det finns inte en chans i helvete att huset kan ha godkänts av gud. Det är helt enkelt för fult. Kallt, obehagligt och fult. Läs mer…

Göteborg är inte Sveriges mest förstörda stad

Jag hör ofta av folk som är intresserade av stadsbyggnad, stadsplanering och vackra hus hävda att Göteborgs skulle vara Sveriges mest förstörda stad. Vad de menar är att det rivits mer i Göteborg än i de flesta andra städer. Problemet med detta uttalande är att det inte på något sätt är sant. Läs mer…

Världens största trästad?

Atrium Ljungberg ska låta bygga vad de kallar världens största trästad i Sickla. Fast de använder det patetiska engelska namnet Stockholm Wood City på projektet istället för att använda ett svenskt namn. Det är förstås inte världens största trästad som planeras. Läs mer…

Storskaligt fiske, lika lön och kollektivt ägande?

Fiskare i Sverige som jobbar på samma båt tjänar alla lika mycket pengar. Skepparen eller skepparna, maskinisten och övriga ombord har samma lön. Lite förenklat delar de på inkomsterna efter att pengar lagts undan för båten och redskapen. Läs mer…

TB-Gruppen utvecklar destinationshotell i Bohuslän

Tuvesvik på västra Orust är idag platsen där färjan till Gullholmen, Härmanö och Käringön avgår. Orust kommun vill utveckla platsen med hotellbebyggelse, som ska utformas med stor hänsyn till lokal byggnadstradition. Markområdet som nu anvisas till TB-Gruppen ligger strax norr om Tuvesviks färjeläge och omfattar ca 5 000 kvadratmeter med möjlighet till arrende av angränsande hamnområde. Läs mer…

Utse 2022 års vackraste nyproduktion av hus

Vilken ny byggnad anses vara vackrast i Sverige när folket får välja? Det är dags att rösta fram fin-priset 2023, dvs. att utse Sveriges vackraste nyproduktion 2022! Ni har säkert alla hört talas om Arkitekturupprorets populära tävlingar där de tidigare har utnämnt Läs mer…

Ett miljonprogramsområde som blev rejält fel

Malmvägen i Tureberg, Sollentuna, är ett av många svenska miljonprogramsområden.Men det skiljde sig redan från början på flera avgörande punkter. Området som stod färdigt 1972 omfattar 10 stora hus med bostäder för cirka 5 000 människor. Läs mer…

De nominerade till Kasper Kalkon-priset 2022

I år fick Arkitekturupproret in fler och fulare nomineringar än någonsin tidigare från deras över 57 000 följare. Det har gjort det svårt att göra ett urval. Det är som om arkitekterna faktiskt tävlar om att bräcka varandra i disharmoni och vinna Kasper Kalkon-priset! Läs mer…

Skönhet och stil har ingen politisk färg

Jag valde att bli arkitekt utifrån ett motstånd. Till en början mot rivningarna som jag såg ödelägga min hemstad, Göteborg. Mot hur människors vardag slogs sönder och en hel befolkning tvingades att försöka skapa en ny hembygd i miljonprogrammets förorter. Läs mer…

Gängvåldets orsaker – modernismen

Något som haft betydelse för situationen i många svenska städer är modernismens intåg i stadsplaneringen. Ytterst handlar det om 1960-talets utformning av städer och stadsdelar. Den har bidragit till att förutsättningar för brott och otrygghet delvis har byggts in i den fysiska miljön. Läs mer…

Träbyggande kortar byggtiden

Den traditionella byggindustrin har under lång tid haft svag produktivitetsutveckling. Samtidigt finns en delsektor som skiljer sig markant. Den industriella träbyggnadsindustrin. Den industriella träbyggnadssektorn har höjt produktiviteten med 30 % och kortat byggtiden med 3,3 månader. Läs mer…

Andelen flerbostadshus med trästomme

Andelen nybyggda lägenheter i flerbostadshus med stomme av trä håller sig fortsatt på en stabil hög nivå. 19 procent under 2020 (jämfört med 20 procent 2019). Samtidigt ökade antalet lägenheter med 2 procent (till totalt 4 110 stycken) jämfört med 2019. Läs mer…

Göteborgare vill ha klassiskt vackra hus

SOM-institutet vid Göteborgs universitet har i sin undersökning ställt en fråga om hur göteborgarna vill att stadens hus och byggnader ska se ut. Svaret är tydligt. Göteborgare föredrar klassiska hus byggda i trä, tegel och sten. Påståendet som de svarande fick ta ställning var ”Nya hus bör i högre utsträckning byggas i klassisk stil, t.ex. med fasader i sten, tegel och trä.” Läs mer…

Trähusbyggare och trähus

ETC Bygg AB har låtit uppföra ett par trähus i Västerås. Husen är ett pilotprojekt och har tagit emot stora bidrag från Boverket. Bygget har delvis finansierats genom crowdfunding och 1 000 personer har bidragit genom att spara pengar i projektet. Husen har ritats av Kaminsky Arkitektur. Läs mer…