Skottlossningar i Göteborg 2018

Antalet skjutningar i Göteborgs kommun under 2018 ökade i jämförelse med 2017 men sen toppåret 2013 är det en minskning med 23%. År 2017 inträffade bara 21 skjutningar vilket var extremt lite. Den stora skillnaden är att det år 2017 var få skjutningar i Biskopsgården och centrala Hisingen som dominerar när det gäller antalet skjutningar år 2018. Trenden när det gäller antalet skjutningar är fortfarande minskande men antalet går upp och ner mellan åren.

Skjutningar 2011-2017, Storgöteborg

2011, 48
2012, 46
2013, 56 (alt. 55 eller 57)
2014, 52
2015, 31
2016, 39
2017, 21
2018, 43

Antal skadade vid skjutningar i Storgöteborg 2013-2017

2013, 31
2014, 22
2015, 27
2016, 12
2017, 11
2018, 22

Antal skjutvapenmord i Storgöteborg 2000-2017

2000, 9
2001, 2
2002, 4
2003, 2
2004, 1
2005: 3
2006: 8
2007: 5
2008: 6
2009: 8
2010: 3
2011: 2
2012: 3
2013: 9 (varav 8 i gängrelaterade mord)
2014: 7 (4)
2015: 7 (totalt 12 döda i gängrelaterade mord)
2016: 7 (6)
2017: 3 (varav ett egentligen kan vara relationsrelaterat)
2018: 5 (varav ett är relationsrelaterat)

Källor: Brå, Polisen, GP

Göteborgs-Posten skriver också att 2013 är det värsta året. Det är inte sant. Det allra värsta året var år 2000 om vi bara tittar på dödade i gängrelaterade skjutvapenmord. Tittar vi på alla gängrelaterade mord är 2015 värst för då dödades flest personer i gängrelaterat våld. Det finns också två perioder med lite fler gängrelaterade mord, 2006-2009 med totalt 27 skjutvapenmord och 2013-2016 med sammanlagt 30 gängrelaterade mord. I den kurva som finns i min artikel om liten och minskande brottslighet i Göteborgs förorter är det lite lägre siffror än de jag redovisar. Jag vet inte varför men kurvan redovisar eventuellt bara förtortsgängsrelaterade skjutningar och har justerat min tabell med att ange de siffrorna. Eventuellt är Storgöteborg olika stort i olika källor.

För år 2013 har olika källor olika antal skjutningar, 55, 56 eller 57. Även när det gäller antal skadade förekommer olika uppgifter i olika källor. Det skiljer en person upp eller ner.

När det gäller fördelningen av antalet skottlossningar ägde 9 rum i norra Biskopsgården och Länsmansgården, 5 på centrala Hisingen i Kyrkbyn, Rambergstaden, Brämaregården och Kvillebäcken, 5 i Frölunda-Tynnered, 4 i Masthugget-Majorna-Kungssten (inkluderar mannen som hittades i Högsbo industriområde/Änggårdsbergen), 4 i Härryda kommun varav 3 i Mölnlycke och 4 i Mölndals kommun. I hela Angered var det 4 skjutningar.

De som dödades i gängrelaterat våld återfinns i Biskopsgården (2), Guldheden (1) och Majorna/Masthugget (1, hittad i Högsbo industriområde). Flertalet av de dödade liksom de flesta skjutningar kan kopplas till konflikten mellan Jobe-nätverket och Kastratinätverket med koppling till Biskopsgården, centrala Göteborg och centrala Hisingen. Viktiga personer i de två släktbaserade nätverken bor i centrala Göteborg (Vasastan samt Guldheden) liksom i Rambergsstaden, Kyrkbyn och Kvillestaden på centrala Hisingen. Även den äldre konflikten mellan Friskvädernätverket i norra Biskopsgården och Vårvädersligan i södra Biskopsgården kan fortfarande ha betydelse. Både Jobe-nätverket och Kastrati-nätverket ingick tidigare i det som kallades Vårvädersligan.

Gängvåldet i Angeredsstadsdelarna liksom i Bergsjön förefaller kraftigt överdrivet i media medan våldet i centrala Göteborg inklusive Majorna samt centrala Hisingen verkar underrapporteras och underskattas i media.

Läs mer:

Advertisements