Att forskare ljuger är inget ovanligt

I Göteborgs-Posten har det en tid förts en diskussion om ekologisk odling och dess klimatpåverkan. Nu har några forskare, Jan Petter Hansen och Fredrik Hedenus, från Chalmers skrivit en artikel som menar att det är mycket allvarligt när några debattörer menar att två forskare inte har stöd för sina uppfattningar. Det allvarliga i fallet är enligt Hansen och Hedenus att en ”seriöst arbetande” och ”skicklig” forskare som Stefan Wirsenius, anklagas för lögner.

Nu är det enligt min mening inget ovanligt att forskare faktiskt hittar på eller ljuger. I debatten kring fiske är det mycket vanligt. Där uttalar sig forskare hela tiden om hur farligt bottentrålning är utan att de faktiskt har något som helst stöd för sina påståenden i form av forskning eller empiri. Så att forskare ljuger eller snackar skit är vanligt och det är verkligen inte speciellt allvarligt att anklaga forskare för sånt. Det händer ju regelbundet att forskare faktiskt ljuger. Därför är kritik som innebär att forskare anklagas för lögner inget att uppröras över. Det är ofta befogat.

Men forskare tycker själva att de vet mer än andra och det gör de ju också ofta, vilket gör att de har svårt att ta kritik. Men inte alltid. Så kritik mot dem är rätt att föra fram, till och med sådant som innebär att de anklagas för lögn. Jag kan därför inte se att de som kritiserar Wirsenius på något sätt gör sig skyldiga till nåt egentligt fel ur någon moralisk synpunkt på det sätt som Hansen och Hedenus menar. Kritikerna Niels Andresen (Ekologiska Lantbrukarna), Charlotte Bladh André (Organic Sweden), Anita Falkenek (Krav) och Eva Fröman (Ekomatcentrum) verkar dock delvis ha fel i sak när de inte erkänner välkända fakta.

I det fall som är aktuellt i debatten om ekologisk odling är det så att det inte finns några tecken på att Wirsenius skulle fara med osanning när det gäller de saker han faktiskt forskat om. Men han uttalar sig också om annat och där har han sannolikt rejält fel, på gränsen till att han faktiskt ljuger. När det gäller ekologisk odling och de livsmedel han undersökt (vete och ärtor) råder det inget tvivel om att ekologisk odling har en större negativ klimatpåverkan än konventionell odling. Något som beror på lägre avkastning, dvs det produceras mindre mat i förhållande til odlad yta. Detta är i sig inget kontroversiellt utan det är välbelagt och välkänt. Men det går inte att generalisera utifrån det Wirsenius presenterat.

Att ekologisk odling därför nödvändigtvis och generellt skulle vara sämre för klimatet än konventionellt jordbruk finns det dock inte stöd för. Det finns så många andra faktorer som påverkar. Närodlad ekologisk mat är kanske klimatmässigt bättre än konventionellt odlade grönsaker som importerats från avlägsna platser. Det finns heller inget som säger att ekologiska bananer eller att ekologisk potatis skulle vara klimatmässigt sämre än konventionellt odlad. Det kan vara så, men det behöver inte så. Den aktuella forskningen av Stefan Wirsenius har inte tittat på dessa saker och säger därför inget om det.

Det finns också annan ekologisk mat där det mesta tyder på att det är mer klimatvänligt än konventionellt producerad. Det gäller bl.a. kött och mjölk. Om kött och mjölk produceras från djur som bara går på naturbete och bara äter foder från vall bör det ha samma klimatpåverkan som viltkött. Dvs det är klimatneutralt. Kött och mjölk som produceras konventionellt har betydligt större klimatpåverkan än ekologiskt producerad.

Det finns många andra aspekter när det gäller ekologisk odling. Det är exempelvis bra för den biologiska mångfalden, men det är inget som Wirsenius berör i sin forskning och därför inte relevant att diskutera i samband med den.

Läs mer:

 

 

 

Advertisements