Cwejman är miljöfientlig och Bernmar orealistisk

Lågbroar i Göteborg innebär ständiga trafikstörningar. Detta då älven är en viktigt trafikled med omfattande sjötransporter. Transporter som dessutom borde öka då det är det absolut miljövänligaste transportsättet. Göteborgs politiker har tyvärr valt en väg som är problematisk genom att de som ersättning för Götaälvbron byggt en mycket lägre bro. En bro som måste öppnas varje gång det kommer ett fartyg eller en segelbåt. Med ökat antal störningar för både bil-, buss- och spårvägstrafik. Dessutom störningar för fartygstrafiken.

Adam Cwejman i GP vill fortsätta på samma väg. Han föreslår att Göteborg ska bygga fler lågbroar vilket då skulle innebär att sjöfarten på Göta Älv i stort sett skulle omöjliggöras. Det skulle innebär att stora transportvolymer skulle flyttas över till vägtransporter med öka utsläpp av växthusgaser. Det är en miljöfientlig linje.

Genom att den nya Hisingsbron kommer att ge fler kollektivtrafikstörningar är det nödvändigt med minst en ny älvförbindelse med kollektivtrafik. Så långt har både Cwejman och Bernmar rätt. Det enda rimliga alternativet är en spårvägstunnel under älven mellan Lindholmen och Stigberget.

Vänsterpartiets Daniel Bernmar vill hellre ha en linbana som både är dyr och ineffektiv. Som Cwejman skriver är linbana inget egentligt alternativ. Bernmar förespråkar helt enkelt en dyr, meningslös och oanvändbar lösning.

Klart är dock att det tar tid att bygga tunnlar. För att snabbt lösa problemen med för få älvförbindelser kan vi, vilket Cwejman också föreslår, starta fler färjelinjer. Gärna med eldrivna färjor. En linje mellan Färjestaden och Klippan kan rentutav vara en bilfärjelinje där en busslinje också kan gå. Andra rimliga färjelinjer är en linje mellan Fiskhamnen/Amerikakajen och Eriksberg fram och tilllbaka på samma sätt som Stenpiren-Lindholmen. Lilla Bommen-Frihamnen/ringön är ett annat alternativ som dessutom kan fungera som avlastning när trafiken över nya bron står still. En möjlighet för spårvagnar att vända på Hisingssidan vore också smart. Då i närheten av färjeläget vid Frihamnen/Ringön.

För att minska störningarna av kollektivtrafiken på grund av broöppningar i den nya bron bör minst en busslinje till Backa dras om liksom busslinje 17. Busslinjerna 19 och 17 kan förslagsvis dras via Tingstadstunneln. Busslinjer som kopplar ihop Gamlestadstorget med Backaplan via den nya Marieholmstunneln vore också rimligt. När sen pendeltågstationen i Brunnsbo står klar blir det ytterligare en möjlighet att ta tåget från Centralen till Hisingen.

Advertisements