Trafikverkets prognoser gynnar regelmässigt bilismen

DN har granskat Trafikverkets prognoser och kommit fram till att de regelmässigt överdriver bilismen och regelmässigt underskattar tågtrafiken. Bilisternas tid värderas dessutom högre än tågresenärers. Resultatet är att bilvägar byggs trots att det egentligen inte behövs medan satsningar på tågtrafik Läs mer…

Cwejman är miljöfientlig och Bernmar orealistisk

Lågbroar i Göteborg innebär ständiga trafikstörningar. Detta då älven är en viktigt trafikled med omfattande sjötransporter. Transporter som dessutom borde öka då det är det absolut miljövänligaste transportsättet. Göteborgs politiker har tyvärr valt en väg som är problematisk genom att Läs mer…

Det är enkelt att göra kollektivtrafiken till Angered bättre

Spårvagsnlinjen till Angered är störningskänslig. Det finns inga vändslingor på vägen ut till Angered Centrum och inga alternativa sträckningar. Om de som planerar kollektivtrafiken i Göteborg faktiskt funderat och tänkt hade det inte behövt vara ett problem i samband med Läs mer…

Stigberget/Masthugget får elektriska bussar igen

1964 lades den sista trådbusslinjen i Göteborg ner. Den gick från Lilla Torget över Fjällgatan och August Kobbsgatan i Stigberget (övre Masthugget) till Gråberget och Jagerdorffsplatsen i Majorna. Det var den första trådbusslinjen i Sverige då den startades 1940. Nu Läs mer…

Miljardsatsning på kollektivtrafik i Göteborg

Göteborgs Stad, Västra Götalandsregionen och Sverigeförhandlingen har enats om en betydande satsning på fyra kollektivtrafiksatsningar och åtta cykelbanor samt 45 680 nya bostäder i Göteborg. I överenskommelsen ingår bland annat spårväg och citybuss Norra Älvstranden (centrala delen Linnéplatsen-Lindholmen-Brunnsbo), linbana mellan Järntorget och Wieselgrensplatsen, Läs mer…

Skjut upp Västlänken – genomför några enkla lösningar

Jag utgår från att alla partier visar ansvar, tar hänsyn till demokratin och avskaffar trängselavgiften efter göteborgarnas rungande nej till den i folkomröstningen. För att undvika allt för stora höjningar av kommunalskatten i Göteborg och alltför stora nedskärningar i välfärden Läs mer…

Stöd de strejkande bussförarna

Strejken gäller bussförarnas löner, arbetsmiljö och anställningstrygghet. Med privatiseringen av busstrafiken har allt blivit sämre. Efter 15 år på samma jobb kan en bussförare fortfarande provanställd. Schemaläggning ner på sekunder och hundradelar och 13 timmars arbetsdag skapar en mycket dålig arbetsmiljö Läs mer…

Vinstjakt ger dåliga bussar

Polisen kontrollerade bussar i Göteborg. Keolis hade inget trafiktillstånd för all bussar som användes för ersättningstrafik för spårvagnstrafiken i nordöst. GS Buss hade trafikfarliga bussar. Bussbolagen fifflar och fixar för att göra vinst när de lägger för låga anbud. Vinststyrning, marknadsstyrning, Läs mer…

Det behövs mer spårbunden trafik i Göteborg

Göteborgs kollektivtrafiknät är undermåligt. Busstrafik har för dålig kapacitet och spårvägstrafik är ofta för långsam och för störningskänslig. Endast på 2 av 6 järnvägslinjer från de centrala delarna av Göteborg finns pendeltåg idag. Snart blir det tre, Västkustbanan mot Kungsbacka, Läs mer…

En tunnel istället för Götaälvbro är ett puckat förslag

Folkpartisten Lars Nordström tycker att Götaälvbron inte ska ersättas med en ny bor utan med en tunnel.En tunnel för spårvagnar eller tunnelbana: Den enda långsiktiga lösningen är därför en tunnelbana även om en del av dagens politiker säger att en Läs mer…

Avreglerat, privat, marknadsstyrt = dåliga bussar

Så länge kollektivtrafiken styrs av kortsiktiga kontrakt där den som lägger det billigaste anbudet får trafiken kommer bussarna att vara i dåligt skick och ibland trafikfarliga. Marknadsstyrning, privatisering och avreglering har skapat en situation där underhållet blir eftersatt och där Läs mer…

Tajta tidtabeller orsak till fortkörning bland bussar

Tidtabellerna på busslinjerna i Göteborg saknar ofta marginaler, det är olika på olika linjer. Det innebär att minsta trafikstörning eller ovanligt många passagerare på ett par hållplatser ger förseningar. I sådan lägen är det lätt hänt att förare kör lite Läs mer…

Framtidens kollektivtrafik i Göteborg

Seminarium om Framtidens kollektivtrafik i Göteborg Tid och plats: 29 november kl 19-21 House of Winwin, Tredje Långgatan 13b Spårvagn, spårtaxi, högbana – hur ser framtidens kollektivtrafiksystem ut i Göteborg? Naturskyddsföreningen bjuder tillsammans med arrangörerna för Cykeldemonstrationen in till en Läs mer…

75% av alla bussar i trafik har fel

Polisen i Göteborg undersöker regelbundet bussar. Vid senaste kontrollen så hade 75% av alla bussar olika former av anmärkningar. Av 60 kontrollerade bussar hade 40 stycken en eller flera anmärkningar. 10 bussar som alltså gick i trafik fick användningsförbud. En Läs mer…

CSG – trafikbolag ökar sina vinster genom vaktbolag som bryter mot lagen

Ett av de privata bolag som bedriver kollektivtrafik i Sverige på beställning från offentliga instanser är Keolis. Keolis driver också annan verksamhet i syfte att öka sina vinster inom kollektivtrafiken.  Nämligen ett vaktbolag som har kontrakt för att upprätthålla ordningen Läs mer…

Även i Lindome stoppas bussar – det är inte okej

I den ganska välmående lilla orten Lindome i Mölndals kommun kastar tydligen barn och ungdomar ägg på bussarna. Det har fått Västtrafik att dra in sträckningar och hållplatser där. Precis som när det gäller Backa tycker jag att det är Läs mer…

Stoppa upphandlingar och privat busstrafik – endast så kan trafiken bli säker

Den enda möjligheten att få bussar som håller och som förblir trafiksäkra är att sluta med upphandlingar och återföra trafiken i en enhetlig regi där inte extremt kortsiktiga vinstintressen styr. Som det är idag finns det ingen möjlighet att få Läs mer…

Överilat busstopp till Backa

Busstoppet till Backa, eller rättare sagt de indragna hållplatserna längs med Litteraturgatan i Backa skapar problem för vanligt folk i Backa som ska åka och handla eller till jobbet. Det är inte acceptabelt att en hel stadsdels befolkning ska få Läs mer…