Ägare till läkarbemanningsföretag misstänkt för ekobrott

Läkarleasing i Sverige AB är Sveriges största bemanningsföretag för läkare inom vården och har de gångna åren omsatt över 500 miljoner per år. Bolaget hyr ut personal till alla svenska regioner och ett stort antal kommuner. Huvudägaren i bolaget, Rickard Samuelsson riskerar fängelse för ekobrott. Vid sidan av Rickard Samuelsson finns bara en annan ägare i företaget.

2017 hoppade revisorn i företaget av efter en konflikt om bokföringen av en viktig post i årsredovisningen. Bolaget skaffade en ny revisor, men denne gav bolaget tre anmärkningar i sin revisionsrapport. En av anmärkningarna gällde att bolagets huvudägare tagit ut ett olagligt lån från bolaget på drygt en miljon kronor.

Åklagare vid Ekobrottsmyndigheten startade på grund av revisionsrapporten en utredning som resulterade i att Rickard Samuelsson åtalades för brott mot aktiebolagslagen. Stockholms tingsrätt dömde honom hösten 2018 till villkorlig dom och dagsböter. Domen är överklagad av såväl åklagare som av Samuelsson. Samuelsson förnekar brott och har så gjort hela tiden.

Bolaget Läkarleasing svär sig fria från huvudägarens agerande och menar att han inte har något med bolaget att göra. Vilket ju är ett mycket märkligt påstående då han äger bolaget även om han varken sitter i styrelsen eller arbetar i företaget. Men det är han som kan tillgodogöra sig vinster om det beslutas om aktieutdelning och det är han som beslutar om utdelningar då han är huvudägare. I styrelsen för företaget sitter Roger Gustafsson (ordf.), Peter Sylvan Ehrner och Emelie Sarker Gutebrand. Företaget har totalt cirka 230 anställda.

Advertisements