Bilfri innerstad blir en död innerstad

Feministiskt Initiativ (F!)vill döda Göteborgs innerstad totalt. De vill att centrum i Göteborg ska byggas om till en stad för turister. Det finns inga stora mängder turister i Göteborg och det kommer det aldrig att finnas. Speciellt inte om resandet ska minska vilket ju är nödvändigt för att minska utsläppen av växthusgaser. Idag finns det turister i Göteborg under juli och augusti. Resten av året är det tomt. Och inte ens under de två månaderna är det turister som dominerar.

Att i det läget bygga om ett helt centrum till en lekplats för turister som F! vill är faktiskt totalt oseriöst. Det innebär att Göteborgs centrum kommer att totaldö. Butikerna kommer att lägga ner och restaurangerna kommer i förlängningen inte att klara sig. Nåt behov av marknader och marknadsplatser finns inte. Att tro det är att tro på sagor. Det är helt verklighetsfrämmande. Försämringarna kommer att slå hårdast mot alla människor som inte har bli. För butikerna kommer att flytta till Bäckebol, Frölunda, Kållered, Partille och liknande platser (Backaplan ska byggas om till bostadsområde). För att handla där krävs bil.

Risken är därför stor för att förslaget från F! i verkligheten kommer att leda till ökad biltrafik. Dessutom leder det till en döda innerstad som absolut inte är attraktiv för turister. Det är faktiskt ett oerhört dumt förslag. Vad turister vill ha är en levande stad. Vill vi ha en levande innerstad som är attraktiv för turister bör istället zonindelningen tas bort och avstängda genomfartsgator som exempelvis Vasagatan, Carl Grimbergsgatan, Tredje Långgatan, Karl Johansgatan och Kungsportsavenyen bör öppnas upp för biltrafik igen. Södra Vägen borde självklart ha dubbelriktad biltrafik åt båda hållen. Det skulle minska biltrafiken och minska köerna. Existerande gågator och gångfartsgator (gator där biltrafik är tillåten men gångtrafik har företräde) får naturligtvis bli kvar och fler av de senare bör införas.

En lite slarvig jämförelse för att förstå vad jag menar. En jämförelse ungefär lika dum som F!:s jämförelser med Paris, London och Bogota. För Göteborg är ingen storstad utan en liten håla. New Yorks Manhattan har inga gågator och inga gångfartsgator. Inga onödiga grönområden, men däremot mycket grönt genom bl.a stora sammanhängande parker. Varenda gata har biltrafik och dessutom har många gator träd. New York är mycket populärt bland turister. Det är inte gågator eller inte som avgör sådant. Det är inte biltrafik eller inte som har betydelse. Andra Långgatan är en av Göteborgs populäraste gator. Där finns det biltrafik även om en del vill förstöra och döda också den gatan.

Advertisements