Renare luft ger snabbare uppvärmning

I en artikel i Ny Teknik redogörs för en norsk forskningsrapport som studerat effekten av renare luft i förhållande till klimatförändringarna. Det visar sig att den renare luften bidrar kraftigt till att uppvärmningstakten i världen ökar. De fossila bränslen vi använder idag har mycket lägre halt av svavel med mer. Förbränningen släpper ut mycket färre partiklar ån tidigare vilket medför att solinstrålningen till jorden ökat kraftigt. Läs mer…

Rädda och fördomsfulla ledarskribenter är ett stort problem

Ledarskribenterna i Sveriges stora dagstidningar tycks ha allt mindre kontakt med verkligheten och det innebär att deras ledare blir allt mer verklighetsfrämmande, rasistiska och intoleranta. Rädda och fördomsfulla ledarskribenter är ett större problem än de saker de upplever som problem. Läs mer…

Regeringen bryter mot lagen – klimat eller kapital?

När Klimatpolitiska rådet nyligen överlämnade sin granskning av regeringens klimatpolitik var det troligen den mest brutala sågning som någon statlig expertgrupp gjort av en sittande regerings politik. Rapporten påpekade inte bara att regeringens politik inte uppfyller klimatlagens krav utan var också ett skarpt konstaterande att regeringens påstående att deras handlingsplan leder ”hela vägen till nettonoll” brister i saklighet. På ren svenska: regeringen bryter mot lagen och ljuger för att dölja det. Läs mer…

Regeringen sågas av experter – svarar med nonchalans

Regeringen sågas av experter. På nåt annat sätt går det inte att beskriva den senaste rapporten från Klimatpolitiska rådet. Den ansvariga ministern, Romina Pourmokhtari, reagerar med att säga att allt går som tänkt och som det ska. Läs mer…

Autopilot i bilen är olagligt att använda

En kvick tupplur bakom ratten och autopilot i bilen påslagen. Det är vad en man i polisregion öst tog sig i januari i år. Nu har han dömts för vårdslöshet i trafik. Upprinnelsen till domen är att mannen aktiverat autopilot i bilen och färdades på motorvägen när andra trafikanter reagerade på att det såg ut som att han sov. Läs mer…

Gör kollektivtrafiken avgiftsfri

Biljettfinansiering av kollektivtrafiken innebär att miljonären ska betala lika mycket som uteliggaren. Skattefinansiering betyder tvärtom en solidarisk finansiering, där de rika betalar mer och kollektivtrafikanter med låga och medelhöga löner betalar mindre. Läs mer…

Fördyra bilismen – gör kollektivtrafiken billigare

Cecilia Verdinelli har skrivit en bra ledarartikel i Nyhetsmagasinet ETC om kollektivtrafik och bilism. Hon konstaterar att böterna för att tjuvåka med kollektivtrafiken i Göteborg är 1 500 kronor medan böterna för att parkera fel är maximalt 1 100 kronor. Läs mer…

Trafikverket gör bort sig igen

Väg-, ursäkta, Trafikverket har gjort det igen, enligt Expressen. Försämrat den nuvarande förbindelsen för gående och cyklande för att biltrafiken ska gå fortare mellan Fittja och Handen söder om Stockholm. Detta trots att bilprojektet enligt artikeln bara skulle löna sig om biltrafiken ökar Läs mer…

Är elbilar bättre än bensinbilar?

Elbilar innehåller betydande mängder mineraler, inklusive kobolt, nickel och mangan. En genomsnittlig elbil med en räckvidd på 320 kilometer behöver runt 160 kilo av dessa mineraler. Gruvdriften för materialen har ofta kopplats till miljö- och rättighetsproblem, som koboltbrytningen i Kongo. För att minska påverkan måste gruvindustrin övergå till renare metoder och säkra transparenta leveranskedjor. Läs mer…

GP:s felaktigheter om vägraset i Stenungsund

Göteborgs-Posten är den stora lokaltidningen i södra Bohuslän och Göteborg. Den information som tidningen ger kring raset i Stenungsund når därmed många människor. Det är därför olyckligt att den delvis är grovt felaktig. Läs mer…

Stort vägras vid Munkeröd i Stenungsund

Ett jordskred har tagit med sig 200-300 meter av motorvägen samt den parallella Ucklumsvägen precis norr om Munkerödsmotet i nordöstra Stenungsund. Bland annat har Burger King-restaurangen vid motet skadats liksom närliggande företag som bensinmacken. Läs mer…

Fossilprofitörerna – Sveriges bensinbolag

Bensinbolag är de företag som säljer drivmedel till bilar. Idag inkluderar det även el via laddstationer. När jag var barn hette bensinbolag, Shell, Mobil, Esso, Gulf, BP, Texaco/Caltex och OK var de stora bolagen. Koppartrans, Nynäs, Uno-X, Din-X, Fina, Jet, Murco var mindre bolag. Några Fina och Murcomackar såg jag dock aldrig som barn. Senare dök Jet och Bilisten upp.  Läs mer…

Den gröna omställningens svåra utmaningar

Arne Müller verkar som frilansjournalist och författare. I böckerna Smutsiga miljarder: den svenska gruvboomens baksida (2014) och Norrlandsparadoxen (en utvecklingsdröm med problem) året därpå genomlyser han den svenska gruvnäringen utifrån ett radikalt röd-grönt perspektiv. I Müllers nyutkomna bok Norrsken – Drömmen om den gröna industrin Läs mer…

Avgiftsfri kollektivtrafik – en reform som gör skillnad

Den globala uppvärmningen är vår tids stora ödesfråga, men trots den allvarliga situationen är det tunnsått med politiska åtgärder som verkligen kan göra skillnad. En sådan åtgärd skulle vara att införa avgiftsfri kollektivtrafik i alla landets 290 kommuner. Läs mer…