LO:s förslag om bostadsmarknaden är bra

Flera av landets rikaste kommuner bygger nästan inga hyresrätter. 240 av landets 290 kommuner uppger bostadsbrist. För en kvinna i 40-års åldern med två barn och en inkomst som medianen, är det inte möjligt att köpa en genomsnittlig trea i någon av Sveriges 20 största städer.

Bostadsbristen är huvudskälet till att bostadsmarknaden blivit alltmer ojämlik. Därför är lösningen att det måste byggas mer än i dag.

Jämlikhetsutredningen från LO har med bakgrund i ovanstående lagt tre förslag om bostadsmarknaden. Det är tre bra förslag:

  1. Inför ett allmännyttigt statligt byggbolag. Det bidrar till lägre byggkostnader genom ökad konkurrens. Byggbolaget skulle också kunna bygga bostäder som privata aktörer idag inte vill bygga och som fler människor har råd att efterfråga. Samtidigt bör även kommunernas bostadsbolag användas för att bygga mer.
  2. För att det ska byggas mer måste staten ta ett större ansvar för finansieringen av nya bostäder. Det är också en förutsättning för att bostadsmarknaden ska bli mer jämlik, så att även vanligt folk har råd att bo. Den statliga finansieringen kan ske på olika sätt, exempelvis genom fördelaktiga lån, investeringsstöd eller via lånegarantier.
  3. Genomför blandade upplåtelseformer, på riktigt. Boendesegregationen påverkar allt från hälsa till livschanser. Verklig integration i boendet kräver att det byggs fler hyresrätter i områden med villkor och bostadsrätter.

De tre förslagen kan dock kombineras med ytterligare några förändringar. Det borde bli möjligt att i en och samma fastighet bygga både ägarlägenheter och hyreslägenheter. Det skulle ger fler hyresrätter samtidigt som bygg- och fastighetsbolag snabbt skulle få igen satsade pengar. Vidare bör lagstiftningen ändras så att inte alla bostäder måste vara anpassade till fysiskt funktionhindrade. Idag medföra detta att det exempelvis är i stort sett meningslöst att bygga en så kallad attefallare. Det blir för dyrt.

Samtidigt är det inte utan att en förundras. Det har funnits fackligt ägda byggbolag, kooperativa byggbolag och kommunalt ägda byggbolag. Alla dessa är idag sålda eller nerlagda vlket bidragit till problemen som finns på bostadsmarknaden. BPA som ägdes av Byggnadsarbetarförbundet som ingår i LO såldes. Det var uppenbarligen otroligt ogenomtänkt gjort.

 

Advertisements