Varför ska det forskas om flytande solcellsparker i Sverige?

Flytande solcellsparker måste av naturliga skäl ligga nära kusten. Det är ett stort problem för miljön. Redan idag utnyttjas den svenska kusten för hårt. Småbåtshamnar, fritidsbåtar och fritidsliv innebär redan idag att många biotoper och förströs och att den biologiska mångfalden minskar. Redan idag innebär det att ålgräsängar försvinner och fiskbestånd blir mindre.

Med flytande solcellsparker skulle problemet öka ytterligare. Det finns av det skälet ingen som helst anledning att låta statliga institutioner arbeta med och skattepengar gå till flytande solcellsparker (inte EU-pengar heller). Det är bättre att bygga solcellsparker i land. Någon brist på mark och tak där solceller kan placeras finns inte i Sverige. Dessutom är det billigare att bygga solceller på land än på flytande plattformar. Elnätet är redan på plats liksom taken och marken. Att slösa pengar på forskning om nåt som inte är relevant eller aktuellt för Sverige är bara dumt.

Dessutom är det självklart så att flytande solcellsparker orsakar samma problem för havsmiljön i andra länder som i Sverige. De är inte ett alternativ utan ett miljöproblem. Att lägga pengar på sånt är kontraproduktivt.

Advertisements