Danmark och Sveriges kolkonsumtion är inte jämförbara

Det har blivit populärt bland miljövänner att hävda att Sverige numera konsumerar mer kol än Danmark. Det är en felaktig argumentation och ett vilseledande påstående.

Svensk och dansk kolkonsumtion är inte jämförbar. Det kol som importeras till Sverige används för att tillverka stål. Det som importeras till Danmark används för elproduktion.

Historiskt har Sverige alltid konsumerat mer kol än Danmark. Sverige är ett större land och Sverige har ståltillverkning. Danmark har bara konsumerat mer kol sen de byggde ut kolkraftverken samtidigt som Sverige byggde kärnkraften för sådär 50-60 år sen.

Det är löjligt och irrelevant att jämföra Danmarks och Sveriges kolkonsumtion. För kolkraftverk finns det idag lösningar som gör att de kan avskaffas, nämligen vind- och solkraft. Det finns idag inga metoder för att ersätt kol vid ståltillverkning även om forskning om och utveckling av sådana metoder pågår.

Att ständigt upprepa mantrat om att Sverige använder mer kol än Danmark som exempelvis Tomas Kåberger gör är därför bara ett sätt att förvirra. Det är lika problematiskt som försöken att framställa kärnkraften som ett vettigt alternativ i borgerlig media och bland borgerliga politiker. Det är dessutom helt onödigt. Sverige elproduktion är idag och har länge varit, troligen alltid, mer miljö- och klimatvänlig än Danmarks.

Advertisements