Regeringens bakvända bakåtsträvarpolitik

Regeringen gör allt fel. Deras politik är ologisk och orimlig. De gör ofta motsatsen till vad som borde göras. Och när de inte gör motsatsen så gör de ingenting. Det måste utan tvekan vara Sveriges mest inkompetenta regering någonsin. I alla fall i modern tid. Läs mer…

Höjning av elskatten och sänkning av fossilskatten

Den svenska regeringen fortsätter med sin klimat- och miljöfientliga politik. De genomför en kraftig höjning av elskatten samtidigt som de sänker skatten på fossila bränslen kraftigt. Det kommer att leda till att omställningen av samhället går långsammare. Läs mer…

Klimatomställningen går för långsamt

I rika länder sker det en övergång till förnybar energi. De ersätter fossila bränslen i elnätet. Elbilar ersätter bensinbilar. Värmepumpar ersätter gas och olja för uppvärmning. Noterbart är att fossila bränslen efter 1980-talet inte använts i nån större utsträckning i Sverige till uppvärmning eller elproduktion. Läs mer…