Riksförfulare tycker att politiker inte ska ägna sig åt politik

White Arkitekter har utsetts till årets riksförfulare av Arkitekturupproret. I linje med denna utnämning har en representant för riksförfularen gått till attack mot att socialdemokraterna i Göteborg faktiskt ägnar sig åt politik och lyssnar på folket.

Det handlar om Anna-Johanna Klasander, forsknings- och utvecklingschef vid White Arkitekter. Hon som alltså har en ledande position inom riksförfularen har dessutom ett arbete som ger henne ett direkt inflytande över arkitektutbildningen i Sverige genom att hon är avdelningschef för stadsbyggnad vid Chalmers. Ett stor arkitektfirma har sålunda ett avgörande inflytande över utbildningen på en av Sverige största arkitektutbildningar. Sådant brukar kallas korruption. De som ska anställa arkitekter bestämmer alltså också hur arkitekter ska utbildas. Tänk er om AstraZenecas utvecklingschef också hade ett direkt inflytande över utbildningen av läkare. Det vore ungefär samma sak. Helt oacceptabelt helt enkelt.

Hon tycker inte att socialdemokraterna och dess gruppledare i Göteborgs stadsfullmäktige ska lägga sig i hur husen på Skeppsbron utformas. Dessutom tycker hon att ordet klassiska inte bör användas då hon inte förstår vad det betyder. Samtidigt säger hon emot sig själv. Hon tycker att husen i Kvillebäcken är fula och att Kvillebäcken är tråkigt och vill därför att politikerna i sådana fall borde ställa krav på kvalitet som omsorg om form, material, ljus och detaljer. Men när Attenius och socialdemokraterna gör just det så tycker hon att det är fel. Sannolikt för att kraven lett fram till ett förslag på byggnation som hon inte gillar. Förslaget till ny bebyggelse på Skeppsbron består nämligen inte av en lång rad fyrkantiga glas- och betonglådor av den modell White Arkitekter ritat i nästan varenda svensk stad vilket förärat dem titeln som årets riksförfulare. Så därför är det naturligtvis inget bar förslag och socialdemokraterna ska därför hålla sig ifrån politiken enligt Klasander.

Samma stolleinställning uppvisar också en annan arkitekt i Göteborgs andra dagstidning, GT. Där skriver Mikael Frej rakt ut att politiker inte ska bestämma vad som ska byggas. Han jobbar på ett bolag som heter Unit Arkitektur, bra på att rita fula hus i brun plåt, betong och glas. Politiker ska enligt honom helt enkelt hålla sig ifrån politiken. Det är en märklig åsikt. Det var politiker som bestämde hur Vasastaden i Göteborg skulle byggas och det var politiker som bestämde om miljonprogrammet. Naturligtvis utifrån förslag från arkitekter, byggherrar och politiker. Det är så det brukar gå till. Vi väljer faktiskt politikerna för att de ska bestämma. När de vill och när det behövs.

Advertisements