Okunniga journalister är vanligt i fiskeridebatten men rent lögnaktiga ovanligare

I debatten om yrkesfiske och havsmiljö är det vanligt med artiklar av journalister som inte vet nånting. De är totalt okunniga och kan inte ställa rätt frågor eller uppföljningsfrågor för de begriper inte vad folk säger. I Sverige finns faktiskt inga journalister som kan nåt om yrkesfiske överhuvudtaget vilket resulterar i en mängd felaktiga tidningsartiklar eller artiklar där intervjuobjektet alltid kan komma undan med otydligheter och rena felaktigheter. Detta oavsett om det handlar om fiskare, forskare eller myndighetspersoner.

Det är mycket ovanligare med journalister som rent ut sagt ljuger, falsifiera och hittar på. Men det förekommer. Som exempelvis Calle Godani tidningen Mitti. Han påstår bland annat:

Så här års pågår ett nytt intensivt storskaligt fiske alldeles utanför Stockholms skärgård.

[…]

Enligt Henrik C Andersson är det extra allvarligt att så mycket strömming fiskas just den här tiden på året – strax innan en stor del av beståndet leker i maj-juni.

[…]

Hittills i år har trålarna tagit upp 370 gånger mer strömming än Stockholms yrkesfiskare tillsammans, enligt Havs- och vattenmyndighetens statistik. Det såg ungefär likadant ut förra året.

Påståendena är inget annat än dumheter. Just nu finns inte en enda större trålare utanför Stockholms skärgård. De flesta fiskar tobis i Nordsjön.

Dessutom påstår Mitti att Stockholms län sträcker sig från norra Åland till Estlands västkust och norra Gotland och att länet skulle vara lika med ICES delområde 29. Det är felaktigt och lögnaktigt på flera sätt. Det tar två sekunder att kolla upp. Jag kan inte se att Calle Godani gör nåt annat än ljuger medvetet. Att bedriva journalistik på det viset är oseriöst.

Det mesta som fiskas i delområde 29 fångas in mot Estlands och Finland kuster nordöst om Gotland, dvs långt från Stockholm. Stockholms södra skärgård ingår dessutom i delområde 27 medan Stockholms norra skärgård ingår i delområde 29. I Stockholms skärgård fångas under 100 ton sill (strömming).

Godani påstår också att det storskaliga pelagiska fisket är miljöfarligt och riskerar att utrota sillen. Det är också rena lögner. Sill i östra och norra Östersjön fiskas i enlighet med vetenskapliga råd och fisket är långsiktigt hållbart. De stora pelagiska trålarnas fiske är dessutom det mest miljö- och klimatvänliga som finns. Inga skador på bottnar, mycket små bifångster, inga olagliga utkast, mycket låg bränsleförbrukning per fångat kilo fisk etc.

Det handlar inte heller om nåt nytt fiske. Fisket har sett ungefär likadant ut i 50 år. Det sker heller under lekperioden (maj-juni) utan betydligt tidigare, dvs under vintern/tidig vår och inte under våren och försommaren. I maj-juni fiskar de flesta stora pelagiska båtar alltid i Nordsjön.

http://fiske.zaramis.se/2020/04/29/logner-i-tidningen-mitti-om-strommingsfisket/

Läs mer:

PS. Marcus Backman är inte heller ägare av GG 229 Clipperton. Han är en av minst 6 delägare. Båten ägs av B-C Pelagic AB som ägs av AB Clipperton (med minst 3 delägare) och Bristol Fiske AB (tre delägare).

Advertisements
Gilla Anders_S på Patreon!