Asiaten – 2 miljoner, Hong Kong 1 miljon, Covid-19 350 000

Asiaten dödade minst 2 miljoner människor, kanske så många som 5 miljoner, i hela världen åren 1956-58, Hong Kong dödade cirka 1 miljon åren 1968-70 men eventuellt så många som 4 miljoner. Både asiaten och Hong Kong var influensor. Antalet döda i svininfluensan 2009 uppskattas till knappt 300 000 men det fanns bara 18 000 laboratoriebekräftade dödsfall.

Covid-19 som är en allvarlig förkylning har hittills dödat en bit över 300 000, kanske dubbelt så många då statistiken i många länder är otillförlitlig och många dödsfall aldrig rapporteras.  Antalet bekräftade fall av covid-19 är cirka 5 miljoner men antalet som haft viruset är många gånger fler. Dödstalen är än så länge lägre än i influensapandemierna trots att vaccin mot influensa fanns i viss utsträckning. Men sannolikt kommer dödstalen i världen att hamna i nivå med asiaten och Hong Kong, dvs nån eller några miljoner. 300 000 människor är det antal som beräknas dö varje år i influensa.

I Sverige ska över 1 miljon personer ha smittats av asiaten. Antalet som dog var lågt, kanske kring 2 500 – 3 000 personer (0,25% dödlighet). Vi denna tid fanns det vaccin mot influensa men det var inte vanligt så endast mindre grupper vaccinerades, framförallt vårdpersonal och trafikpersonal.

När Hong Kong drabbade Sverige cirka 10 år senare så insjuknade färre men antalet som vaccinerades var många fler. Personer som haft asiaten var immuna vilket också minskade spridningen. Antalet dödsfall var därmed färre, cirka 1 000 personer.

I Sverige bekräftades 10 000 fall av svininfluensa år 2009, men antalet som varit smittade och sjuka har uppskattats till 300 000. Antalet döda var under 100. En stor anledning till det låga dödstalet och den begränsade smittspridningen var en omfattande vaccinatiosnkampanj där de flesta vaccinerades.

Ett år med allvarlig influensa nuförtiden (som 2018) så dör omkring 2 000 personer av influensa, ibland så mycket som 3 000 personer. Den vanliga säsongsinfluensan är ibland av samma typ som Hong Kong och ibland samma typ som svininfluensan 2009 men även andra typer florerar.

Det finns idag cirka 32 000 bekräftade fall av covid-19 i Sverige och nästan 4 000 döda på grund av sjukdomen. Hur många som varit sjuka är dock oklart då flesta som insjuknar inte behöver vård och inte testas. Kanske rör det sig om nån miljon eller några miljoner. Många fler sjuka och fler döda än i influensaepidemierna under 1900-talet.

Viruset som orsakar covid-19 som heter Cov-Sars-2 lär troligen fortsätta grassera bland människor precis som så många andra coronavirus som orsakar förkylningar. Nu har vi fått ett tillskott som orsakar farligare förkylningar, virusinfektioner. Det blir sannolikt nåt vi får leva med, precis som influensa.

Advertisements