Hot går hem – om pandemi, klimat och Nato

Både pandemin och de hastigt uppblossande NATO-debatten visar att folk och samhället är beredda till stora förändringar om ett hot upplevs som stort och påtagligt. De visar också att ”man måste ge folk hopp” och ”visa på positiva alternativ” inte alls är en förutsättning för att få folk att ändra beteenden, något som miljö- och klimatrörelsen byggt sina strategier på under de senaste decennierna. Läs mer…

Genvariant som skyddar mot covid-19 identifierad

En internationell metastudie ledd av forskare vid Karolinska Institutet har identifierat en specifik genvariant som skyddar mot svår covid-19. Forskarna lyckades peka ut varianten genom att studera människor med olika härkomst. Fynden understryker vikten av kliniska studier som inkluderar människor med olika ursprung. Läs mer…

Varför vänsterpartiet har fel om covidvaccinationer

I en debattartikel i ETC skriver flera ledande Vänsterpartister om covid-19. Dem nar att det aldrig kommer att gå att få till en lösning av problemen med viruset SARS-Cov-2 så länge befolkningen i fattiga länder inte har tillgång till vacciner. Det är på en grundläggande nivå felaktigt. Läs mer…

De som inte vaccinerar sig är osolidariska idioter

Att vaccinera sig mot farliga sjukdomar borde vara en självklarhet för alla. Det förhindrar en massa dödsfall och att sådana som inte kan vaccinera sig av olika skäl (allergi, sjukdom etc) inte blir sjuka. Att vaccinera sig ett skydd mot allvarlig sjukdom och en solidaritetshandling. Läs mer…

Covid-kaoset har förstärkt sjukvårdspersonalens position

Covid19-epidemin har i alla fall haft något gott med sig: sjukhushierarkierna har fallit. Det påstår i alla fall Medborgarnas Coronakommissions sjukvårdsrapport som offentliggjordes i början av november. Läs mer…

Sveriges överdödlighet 2020 lägre än de flesta länders

Under covid-året 2020 hade Sverige en överdödlighet. Den var bland de lägsta i Europa men klart högre än i de övriga nordiska länderna. De hade alla en underdödlighet år 2020. Sverige hade underdödlighet i lägre åldrar men en överdödlighet bland de äldre. Detta enligt beräkningar som DN gjort. Läs mer…

Låg medelålder viktigaste orsak till låg andel vaccinerade

När GP ska presentera områden med lägst andel vaccinerade glömmer de redovisa ett område. Anledningen till detta tycks vara att området inte stämmer med deras förutfattade mening. Det är nämligen inte ett område med fattiga förortsbefolkning som härstammar från andra länder. Läs mer…

I valet mellan att bekämpa epidemier och skydda patent väljer liberaler det senare

Under den irländska svälten på 1840-talet stoppade UK internationella hjälpsändningar med våld. Dess regering hävdade att de bröt mot marknadsprincipen och skulle fördärva handeln. I slutändan, menade de, skulle hjälp till de svältande bara bidra till att göra svälten värre. Ungefär en miljon dog. Läs mer…

Doktorgruppen – ett bolag som fuskat med Covid-tester

Tidigare har ett företag vid namn Husdoktorn i Göteborg avslöjats med att genomföra covid-tester, låta bli att analysera dem och därefter utfärda intyg om att personerna som testats är friska. De tog bra betalt för detta som ju är rent lurendrejeri. Nu har även ett företag i Stockholm avslöjats för samma fiffel. Läs mer…

Statlig rapport om konspirationsteorier slår fast att även staten kan hysa sådana

MSB, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, har publicerat en utredning om konspirationsteorier, föranledd av diverse konspirationsteorier angående Covid-19, och skriven av idéhistorikern prof Andreas Önnerfors. Dess fördel är att den gör klart att sånt inte är något som florerar i undervegetationen bland underdogs utan också i statliga kretsar. Samt, får man förmoda, folk som vill ligga väl till där. Läs mer…

Dödsfallen i covid-19 kraftigt underrapporterade i många länder

En undersökning gjord av Institute for Health Metrics and Evaluation (IMHE) i Seattle, USA, uppger att antalet rapporterade dödsfall i många länder bara är en bråkdel av antalet verkliga dödsfall. Läs mer…

Covid-19 orsakar blodproppar och är betydligt farligare än vaccin

När det gäller influensa och narkolepsi är det välbelagt att det är influensa som i sig själv orsakar narkolepsi och inte vaccinet. Att vaccinet ger narkolepsi beror på att vaccinet är gjort av influensavirus. Det verkar som om det är ungefär samma sak med covid-19 och vissa vaccin. Läs mer…