Att missbrukare åker in i fängelse är ingen framgång

I ett pressmeddelande slår den svenska polisen på stora trumman för det faktum att narkotikamissbrukare får allt hårdare straff. En kvinna som sålt en mindre mängd kokain fick fängelse i ett år och sex månader. Detta efter en lagändring som höjt straffvärdet för försäljning av narkotika med 1200 procent. Läs mer…

Brottsligheten är inhemsk och inte importerad

När det gäller att bli misstänkt för brott är risken större för invandrare än för svenskfödda men mindre än för svenskfödda med en eller två invandrade föräldrar. Det är vad statistiken visar. När det gäller att bli dömd för brott är det också så att invandrare och barn till invandrare är överrepresenterade.  Läs mer…

Vänsterpartiet, legalisering och avkriminalisering

I Flamman har en vänsterpartist från Haninge vid namn Gunnar Bergström skrivit en debattartikel som ett svar på en ledare av Leonidas Aretakis om drogfrågan. Aretakis förespråkar där bland annat legalisering och avkriminalisering av narkotika. Läs mer…

Scharlakansfeber, halsfluss, rosfeber och svinkoppor

Scharlakansfeber, halsfluss, rosfeber och svinkoppor (impetigo) är sjukdomar som alla orsakas av en och samma bakterie. En streptokock som kallas betahemolytiska grupp A-streptokocker (GAS) eller med sitt latinska namn Streptococcus pyogenes. Läs mer…

Pessimismen i i-länderna ökar dramatiskt

Aldrig sedan mätningar började för mer än hundra år sen har människor i i-världen varit så pessimistiska som idag. Det säger Human Development Report för 2022, som nyss har kommit ut. Rubriken på kapitlet – Uncertain times, unsettled lives – talar om orsaken Läs mer…

Psykisk ohälsa och diagnoser vanligt bland brottslingar

Förekomsten av psykisk ohälsa och samsjuklighet är mycket högre bland kriminalvårdsklienter än bland befolkningen generellt, både i Sverige och i andra länder. Detta gäller särskilt depression, missbruk, personlighetssyndrom och neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Läs mer…

Det är inte rika som finansierar de kriminella gängen

Att det skulle rika som i huvudsak använder droger är en ren myt. Att skylla de kriminella gängen på att rika är de som använder narkotika är därför ett helt felaktigt påstående. Inte bara för att de rika använder mycket mindre droger än fattiga utan också för att det inte är drogbruket för nöjes skull som är det stora problemet. Läs mer…

Hot går hem – om pandemi, klimat och Nato

Både pandemin och de hastigt uppblossande NATO-debatten visar att folk och samhället är beredda till stora förändringar om ett hot upplevs som stort och påtagligt. De visar också att ”man måste ge folk hopp” och ”visa på positiva alternativ” inte alls är en förutsättning för att få folk att ändra beteenden, något som miljö- och klimatrörelsen byggt sina strategier på under de senaste decennierna. Läs mer…

Genvariant som skyddar mot covid-19 identifierad

En internationell metastudie ledd av forskare vid Karolinska Institutet har identifierat en specifik genvariant som skyddar mot svår covid-19. Forskarna lyckades peka ut varianten genom att studera människor med olika härkomst. Fynden understryker vikten av kliniska studier som inkluderar människor med olika ursprung. Läs mer…

Varför vänsterpartiet har fel om covidvaccinationer

I en debattartikel i ETC skriver flera ledande Vänsterpartister om covid-19. Dem nar att det aldrig kommer att gå att få till en lösning av problemen med viruset SARS-Cov-2 så länge befolkningen i fattiga länder inte har tillgång till vacciner. Det är på en grundläggande nivå felaktigt. Läs mer…