Har Sverige verkligen misslyckats med att skydda äldre?

Dödligheten på svenska äldreboenden är ungefär lika hög i år som andra år. Dödligheten är alltså alltid hög på äldreboenden. Det är helt enkelt där som en majoritet svenskar dör idag. Av alla som för så dör 52% på äldreboenden. Covid-19 kommer sannolikt inte att påverka denna andel mer än marginellt. De som kommer in på äldreboenden är rejält gamla och oftast sjuka. Därför lever många inte länge efter att de kommit in på ett äldreboende.

Enligt uppgifter i media har ungefär hälften av alla döda i covid-19 dött på äldreboenden. Vilket alltså inte avviker från det normala läget då hälften av alla dödsfall faktiskt sker på äldreboenden. Siffran är inte uppseendeväckande och inte egentligen alarmerande. Nånstans ska vi ju dö och de flesta av oss dör när vi blir äldre.

Om vi tar de senaste 6 åren (2015-2020) och listar de dödligaste veckorna under perioden januari till april för personer över 70 år i Sverige så framstår 2020 som bättre än 2015 och 2017 och ungefär som 2018 även om det tre allra sämsta veckorna alla är från 2020. Men antalet veckor med hög dödlighet 2020 är klart lägre än år 2015. Två år sticker ut med lägre dödstal, 2016 och 2019.

Vecka och år: antal döda över 70 år per 100 000 invånare

 • Vecka 15 2020: 143,0
 • Vecka 16 2020: 141,3
 • Vecka 14 2020: 132,1
 • Vecka 8 2015: 130,6
 • Vecka 9 2015: 129,3
 • Vecka 10 2018: 127,8
 • Vecka 1 2017: 127,3
 • Vecka 17 2020: 127,3
 • Vecka 2 2017: 125,2
 • Vecka 9 2018: 125,2
 • Vecka 10 2015: 124,5
 • Vecka 3 2017: 124,0
 • Vecka 7 2015: 124,0
 • Vecka 18 2020: 123,4
 • Vecka 8 2017: 123,0
 • Vecka 8 2018: 122,6
 • Vecka 2 2015: 121,3
 • Vecka 5 2015: 120,8
 • Vecka 7 2017: 120,7
 • Vecka 11 2018: 120,7
 • Vecka 3 2015: 120,5
 • Vecka 4 2015: 120,5

Det är uppenbart att den svenska äldrevården alltid misslyckas med att skydda de äldre från potentiellt dödliga sjukdomar såsom influensa. Det är influensa som står för de höga dödstalen bland äldre åren 2015, 2017 och 2018. År 2020 är det istället covid-19.  Under 2018 ökade antalet dödsfall bland äldre också på sommaren under veckorna 27-31 på grund av den långvariga värmeböljan. Början av sommaren uppvisade dock lägre dödstal, enligt Folkhälsomyndigheten beroende på den sena influensaepidemin 2018 som gjorde att många av de svagaste äldre redan hade dött.

Det som visat sig under covid-19-utbrottet i Sverige är helt de svagheter som den svenska äldrevården har. Det är inget som uppstått i år och inget nytt. Det är en följd av avregleringar, nedskärningar och privatiseringar på 1990-talet vilket lett till de som bor på äldreboenden idag är mycket gamla och sköra människor.

Läs också: Liknande dödstal på äldreboenden varje år

Advertisements