EU och global omstart för fred, miljö och välfärd

I samband med årsdagen för protesterna under EU-toppmötet i Göteborg 2001 arrangerar Jordens Vänner, Nätverket Folk och Fred m.fl. ett seminarium på nätet i syfte att dra lärdomar och blicka framåt med utgångspunkt från kraven som fördes fram av demonstranterna under EU-toppmötet 2001. De fredliga protesterna med bl.a. krav på att offentlig sektor och miljö inte skulle göras till handelsvara, nej till nyliberal politik och EMU, mot militarisering av EU, rasism och utvecklingen av fästning Europa, slogs sönder av polisens våld, något som är extra aktuellt just nu.

Mötet vill bidra till ökat samarbete inom och mellan de nordiska länderna i internationella sakfrågor av intresse för både kritiska EU-anhängare och EU-motståndare. Därtill med tonvikt på sådant samarbete som enar många folkrörelser, inte minst kring det som kanske saknades 2001, en tydlig inriktning på alternativa konstruktiva lösningar. Något som Nätverket Folk och Freds uppmaning till en global omstart för fred, miljö och välfärd eftersträvar.

Idag är behovet av en folkrörelselinje för att lösa vårt tids globala sociala och ekologiska kris minst lika stort som för tjugo år sedan. Nätverket Folk och Fred har formulerat det som ett behov av en global omstart för fred, miljö och välfärd. EU:s roll har en viktig roll för dessa frågor både för nordiska länder som är medlemmar och för de som har handelsfördrag med EU. Covid-19 pandemin ställer frågor om både EU:s och den rådande utvecklingsmodellen i hela världen på sin spets. Det finns anledning att utgå från tidigare samarbeten för att ifrågasätta den rådande globaliseringen ta itu med uppgiften att tillsammans diskutera hur vi nu kan gå vidare.

EU ger ett fokus åt en sådan diskussion på flera sätt. Dels genom det nordiska samarbetet med dess breda plattform 2001 som lyckades få en stor bredd. Något som bemöttes av den första våldsamma attacken på ett folkrörelsemöte under ett toppmöte i hela världen. Därtill de första skotten mot toppmötesdemonstranter. Dels genom det fortsatta EU-motståndet och EU-kritiken i sakfrågor sedan dess och den aktuella kritiska situationen för unionen.

Det främsta syftet med mötet kan sägas vara att öka samarbetet inom och mellan de nordiska länderna i internationella sakfrågor som kan ena både kritiska EU-anhängare och EU-motståndare. Därtill med tonvikt på sådant samarbete som enar många folkrörelser, inte minst kring det som kanske saknades 2001, en tydlig inriktning på alternativa konstruktiva lösningar. Något som uppmaningen till en global omstart för fred, miljö och välfärd eftersträvar.

Den som önskar delta på seminarier ska skicka anmälan till folkochfred@gmail.com. Inloggningsuppgifter till Zoommötet meddelas sedan till de som anmält sig, max antal deltagare 100.

Läs mer:

Program

Kl 10:00 – 10:50

Lärdomar inför framtiden. Inledning av dagen, kort introduktion, fler inledare kan tillkomma.

Vilka lärdomar inför framtiden kan vi dra av nordiska protesterna mot EU-toppmötet i Göteborg 2001?

Max Andersson, representant för Grön Ungdom i Göteborgsaktionen 2001, EU-parlamentariker 2014-2018 för Miljöpartiet, idag aktiv i Partiet Vändpunkt;
Per Gahrton, grundare av Miljöpartiet och ordförande för Gröna seniorer
Anders Svensson, Socialistisk poltik
Thomas Wallgren, socialdemokrat, gandhisocialist och Corporate Europe observatory

Kl 11:00 – 12:30

EU och en global omstart för fred, miljö och välfärd,

Malin Björk, EU-parlamentariker för Vänsterpartiet,
Ellie Cijvat, Jordens Vänner;
Per Hernmar, ordförande Folkrörelsen Nej till EU;
Asbjørn Wahl, grundare av Aksjon for Velferdsstaten och internationellt fackligt aktiv i klimatfrågor

Kl 12:30 – 13:00 Paus

Kl 13.00 – 14:30

Ungdomsperspektiv på EU och Global omstart för fred, miljö och välfärd

Peter Hang, klimataktivist och redaktör för Folknyheter,
Tove Henriksson, fältbiolog och djurrättsaktivist
Amos Wallgren, finsk klimataktivist,

Kl 14:45 – 17:00

Framtida samarbete

14:45 – 15:00

Introduktion

Nordisk Folkriksdag, nordiskt fredssamarbete, andra pågående nordiska samarbeten

15-00 – 16:00

Arbetsgrupper efter intresse 60 minuter: Fred och miljö, EU, Antimperialism, Repression

16:00 – 16.45
Rapporter och sammanfattande diskussion om uppföljning

16:45 – 17:00

Avslutning med kultur 10 minuter

Advertisements