Immuniteten mot covid-19 sannolikt högre än tester visat

Det har visat sig att personer som testats negativt för antikroppar mot SARS-CoV-2,viruset bakom covid-19, kan ändå ha så kallad T-cellsimmunitet mot covid-19, visar en ny rapport från Karolinska Institutet och Karolinska Universitetssjukhuset. T-celler är, en av många sorter, vita blodkroppar, lymfocyter, som är viktiga för immunförsvaret. Det finns flera olika typer av T-celler.

– T-celler är en typ av vit blodkropp som är specialiserade på att känna igen virusinfekterade celler och är en viktig del av immunförsvaret. Genom avancerade analyser har vi nu i detalj kunnat kartlägga T-cellssvar vid, och efter, genomgången covid-19-sjukdom. Våra resultat tyder på att ungefär dubbelt så många personer har utvecklat T-cellsimmunitet jämfört med de som vi kan detektera antikroppar hos, säger Marcus Buggert, biträdande lektor vid Centrum för infektionsmedicin, Karolinska Institutet, och en av huvudförfattarna, i ett pressmeddelande.

I den aktuella studien har forskarna genomfört immunologiska analyser av prover från drygt 200 personer, varav många hade milda eller inga symptom på covid-19. I studien ingick dels inneliggande patienter vid Karolinska Universitetssjukhuset, dels patienter och deras exponerade asymptomatiska familjemedlemmar (de har inte blivit sjuka i covid-19 men troligen varit smittade) som i mars i år återvände till Stockholm efter sportlovsfirande i Alperna. Dessutom studerades friska blodgivare som lämnat blod under 2020 eller 2019 (kontrollgrupp).

– En intressant observation var att inte bara individer med verifierad covid-19-sjukdom uppvisade T-cellsimmunitet, utan även flera av deras exponerade asymtomatiska familjemedlemmar. Dessutom hade ungefär 30 procent av blodgivarna som lämnat blod under maj 2020 covid-19-specifika T-celler; en siffra som är betydligt högre än vad tidigare antikroppstester har visat, säger Soo Aleman, överläkare vid Karolinska Universitetssjukhuset.

Det går dock inte att dra alltför säkra slutsatser av 200 patienter, men det indikerar ändå att det är ett större antal som är immuna mot covid-19 än vad som tidigare antagits.

Även två andra studier som publicerats i tidskriften Science visar att T-cellerna som är verksamma mot SARS-CoV-2 finns hos personer som inte varit sjuka eller smittade. Förmodligen är det gamla förkylningar med andra coronavirus som orsak som gjort oss människor bättre rustade mot SARS-CoV-2.

– Man har kunnat identifiera vilka delar av coronaviruset som de här T-cellerna faktiskt kan känna igen, säger Gustaf Christofferson, lektor och immunolog vid Uppsala universitet.

Om det är så att andra coronavirus kan ha bidragit till immunitet skull det kunna vara en orsak till att det varit lägre dödlighet i östra Asien där de ju hade Sars-epidemin (viruset heter SARS-CoV och är nära släkt med SARS-CoV-2) för inte alltför länge sen, år 2003.

Det tycks också vara så att D-vitamin gör T-celler vanligare och effektivare i bekämpningen av virus. Mycket tyder på att människor med D-vitaminbrist dött i covid-19 i större utsträckning än andra. Det kan vara sämre funktion i T-cellerna på grund av D-vitaminbrist som är orsak till det.

D-vitaminbrist kan förklara högre dödlighet i vissa invandrargrupper i Sverige då D-vitaminbrist är mycket vanligare i dessa grupper än i den övriga befolkningen. Det kan också förklara skillnader mellan de nordiska länderna då Sverige har mycket fler invandrare från Somalia, Irak och Syrien än de andra nordiska länderna. Det är bland invandrare från dessa länder det finns en kraftig överdödlighet i covid-19 och det är bland invandrare från dessa länder det är vanligare med D-vitaminbrist.

Advertisements