Håkan Boströms överdrifter och felaktigheter om vänstern

Håkan Boström har skrivit en ledare i GP om att storföretag uttalar stöd för Black Lives Matter och menar att detta är tecken på att ”företagen håller helt enkelt på att bli gisslan hos den opinion de försöker stryka medhårs”. Det är naturligtvis dumheter. Företagens agerande styrs av krasst vinsttänkande och anpassning för att sälja så mycket som möjligt. Just nu är det viktigt att i den stora marknaden USA anpassa sig till de köpstarka medelklassgrupper som stöder Black Lives Matter och antirasism i övrigt, vill ha mer jämställdhet, ömmar för veganism och djur liksom transfrågor.

Detta är dock inget som är vänster och därför har Boström helt fel. Endast när dessa frågor kombineras med krav på omfördelning, arbetares lika rättigheter och ekonomisk demokrati så är kraven en del av vänsterns åsikter. Annars är det bara allmänt liberala uppfattningar. Vänstern har i verkligheten inget som helst inflytande över företagen. Företagen har pengarna och makten. Att de just nu, i USA (men knappast i Ryssland och Kina), vill blidka liberaler, har bara med att det är bäst just nu för företagens försäljning och lönsamhet. Därför ägnar de sig också åt påtryckningar mot Facebook för att det företaget bara ska publicera sånt som storföretagen gillar. Sådant agerande är inget nytt.

Misshagliga tidningar har i alla tider drabbats av annonsbojkotter, uttalade eller outtalade. Så agerade företagen mot den antinazistiska tidningen Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning (GHT) och så agerar de genom Google mot en liten publikation som min blogg. Google har för många år sen meddelat mig att jag inte får använda Googles annonstjänster då deras svenska kunder inte vill synas på min blogg.

Storföretagens agerande mot Facebook är med andra ord inget annat klassiska kapitalistiska påtryckningar. Och om de lyckas kommer det i förlängningen att slå hårdare mot vänstern än mot nån annan. Det handlar inte om att ”vänstern” driver företagen framför sig för det gör den inte. När Boström påstår det är det inget annat än en överdrift och en falsk nyhet.

I själva verket är storföretagens agerande ett typexempel på att kapitalismen inte är och aldrig kan vara kompatibel med en fullständig demokrati. Utan pengarna styr. Vad vanligt folk tycker och säger är ointressant.

Grundvärden som yttrandefrihet och tolerans för avvikande åsikter, demokrati på all områden, människors lika rättigheter och skyldigheter är något som allltid hotas eller inte existerar i ett kapitalistiskt samhälle. Demokratin är begränsad. Ett samhälle med politisk demokrati och tankefrihet men utan ekonomisk demokrati är inte ett fritt och demokratiskt samhälle.

Advertisements