Fängelse för illegal snusfabrik

Åklagare vid Ekobrottsmyndigheten i Göteborg väckte i december 2019 åtal mot fyra personer för grova ekobrott med koppling till en illegal snusfabrik i Västra Frölunda i Göteborg. De åtalades bland annat för grovt skattebrott för oredovisad tobaksskatt avseende tillverkat snus och grovt bokföringsbrott. Nu har dom fallit.

Skattebortfallet genom oredovisad tobak och andra varor som omfattas av punktskatt uppgick enligt åtalet till miljardbelopp årligen. Brotten begicks enligt åklagaren under åren 2017 – 2018.

Kärnan i ärendet handlar om en snusfabrik som en företagare i tobaksbranschen tog över under 2017 och i vilken han sedan påbörjat tillverkning av egna snusmärken. Utredningen visade att endast maximalt en tiondel av snusproduktionen har deklarerats till Skatteverket. Det oredovisade snuset har sålts vidare svart till tobakshandlare i Göteborgs- och Stockholmsområdet utan att moms har redovisats.

Vid Ekobrottsmyndighetens tillslag i fabriken och andra platser togs omkring ett ton färdigt snus och drygt åtta ton tobaksråvara i beslag. Vid tillslaget som genomfördes i augusti 2018 upptäcktes även stora brister i arbetsmiljö och allvarlig försummelse vad gäller reglerna kring livsmedelshantering. Till exempel påträffades kemikalier i ett öppet skåp som enligt Nationellt forensiskt centrum (NFC) hade potential att döda cirka 45 000 människor. Den delen har utretts separat av Åklagarmyndighetens miljöbrottsenhet.

Företagaren har nu dömts till fängelse i ett år och nio månader i fängelse för bland annat grovt skattebrott. Dessutom fick han näringsförbud i fem år. Han frikändes vad det gällde förberedelse till grovt skattebrott. Hans advokat tycks nöjd med domen:

Mannens advokat Erica Sommerfors säger att hon är nöjd med domen.

– Den är väldigt mycket i enlighet med vad min klient har berättat. Det känns som att tingrätten har lyssnat på oss. Åtalspunkten om förberedelse till grovt skattebrott ogillades helt till exempel. Men när man kommer upp i de här straffvärdena är det svårt med alternativ till fängelse. Åklagaren yrkade på fyra år och nu blev det mycket lägre, säger hon.

De övriga tre personerna som åtalades  fick mildare straff. En arbetsledare i fabriken fick villkorlig dom och böter för medhjälp till skattebrott. Två handlare i Västsverige dömdes för att ha köpt snuset svart och sålt det vidare. Samtliga förnekade brott. Det misstänkta miljöbrottet ingick inte i åtalet utan det kan istället omfattas av ett kommande åtal.

Advertisements
Gilla Anders_S på Patreon!