Sverige utan biltullar – ett efterblivet land

New York har haft biltullar i minst 50 år. Och modern teknik som gör att man bara kan köra igenom vägtullarna har använts i mer än 10 år. London har infört biltullar med framgång, Oslo har ett system som fungerar sen länge. Tekniken finns och en mängd av världens städer har med framgång använt biltullar som ett system för att begränsa trafiken i innerstäderna och för att finansiera investeringar i infrastruktur och kommunikation. Det känns som om Sverige ligger på efterkälken, som om Sverige var kusinen från landet. Här ska det testas. Här ska det provas. Sånt trams. All teknik finns redan och testning i stor skala har gjorts i hela världen. Det fungerar.

Det är dags för Sverige att satsa, inför biltullar i de tre största stadsområdena omedelbart. Bygg ut spårvägen i Stockholm och Göteborg. Det finns ingen anledning att Sverige ska vara ett u-land på trafikpolitikens område. Det är dags att politikerna slutar lyssna på bilindustrilobbyn. Satsa istället på spårbunden trafik i storstadsområdena.

Anders_S

Advertisements