MIljöpartiet i Göteborg gynnar bilismen

I Göteborgs-Posten för några veckor sen var miljöpartiets kommunalråd Kia Andreasson intervjuad. Hon pläderade där för ett stopp av förtätningen av Göteborgs stadskärna.

Förtätning av stadskärnan innebär att man bygger bostäder i centrala lägen i Göteborg. Något som är miljömässigt bra då där finns bra kollektivtrafik och infrastruktur. Istället förordade Andreasson en utbyggnad av bostäder i olika avlägsna förortsområden. En utbyggnad därute kommer ofelbart att leda till mer biltrafik och ökad miljöförstöring. Kia Andreasson tyckas alltså agera helt emot vad hennes partis namn tycks syfta på. Hon agerar mot en bättre miljö, istället för att agera för en bättre miljö. Bedrövligt tycker jag.

Även i andra artiklar i Gp har det pläderats för stopp för byggen i centrala Göteborg. Exempelvis på Skansberget. Vad som inte säjs i den debattartikeln är att hya hus på Skansberget ska byggas där det tidigare fanns hus. Där det fortfarande är husgrunder kvar. Det ska alltså inte byggas på nåt naturområde utan på tidigare bebyggd mark och på gamla husgrunder. Debattartikeln illustreras dessutom av en bild på Skansberget från Skanstorgssidan. En sida som inte berörs av de tilltänkta bygget. Bedrövlig och falsk debattteknik kallar jag sånt.

Jag tycker att det ska byggas många fler bostäder i centrala Göteborg. Längs med Mölndalsvägen finns massvis med obebyggd mark där gamla industribyggander rivits. Bygg bostäder där. Bygg genast på Skansberget och bygg mer bostäder på Gårda. Förtäta Guldheden, bland annat genom att göra Wavrinskys plats till ett riktigt torg med bostäder och affärer runt om.

Förtäta mer! Det är bra för miljön och det sociala livet.

Anders_S