Den svenska sociala bomben

Detta är samma rubrik som DN:s ledare har idag och det är snat. Det finns problem med och i de svenska förorterna. Men sen spårar DN ur. I ledaren är det främst fundamentalistiska muslimer som utgör faran. Var fan får dom allt ifrån. Det finns cirka 90 000 medlemmar i muslimska samfund i Sverige. Av dessa är bara en bråkdel med i sekter som kan kallas fundamentalister. Ska man döma efter storleken på grupperna utgör kristna fundamentalister i organisationer som Livets ord ett betydligt större problem.

DN:s ledare tar emellertid också upp arbetslösheten och det är naturligtvis rätt att ange arbetslösheten som en stor faktor bakom en tickande social bomb i våra förorter. Där stannar emellertid DN, man ser inga andra orsaker än muslimska fundamentalister och inkompetens hos socialdemokratiska statsråd. Så imbecillt, så futtigt, så ointellektuellt. Man vill inte se att orsakerna är den omfördelning av rikedomar från fattiga till rika som skett de senaste 20 åren. Man vill inte se att det är klassamhället som är den egentliga boven. Det krävs åtgärder för att komma till rätta med detta och det kommer vi knappast att få med den regering som DN föredrar. Det krävs att de privatiseringar av skolor och annan offentlig verksamhet som gjorts tas tillbaka. Det krävs en offentlig sjukvård som är lika för alla, det krävs att vi delar på de arbeten som finns. En ökad produktivitet ska, som alltid tidigare i Sverige, naturligtvis tas ut i form av kortare arbetstid.

Och det är inte muslimska fundamentalister som är problemet i Bergsjön. Det är maffia som är problemet, det är OG och andra gäng som är problemet. Kriminella gäng som utnyttjar att det sociala välfärdssystemet delvis brakat ihop som en följd av nyliberalismen och privatiseringarna. När folk inte får hjälp från myndigheterna får de hjälp från OG. Det är problemet och det kan bara lösas genom att välfärdssystemen återställs till den nivå där de var tidigare. Människor måste kunna få hjälp av det allmänna. Den regering som DN föredrar kommer inte att lösa dessa problem.

Anders_S