Det är dags att erkänna folkmorden på kommunister

Det har i dagarna kommit ut en ny bok om 1900-talets folkmord. Olle Svenning skriver en recension i Aftonbladet . Jag har läst en annan recension i GP. Boken fokuserar på tre folkmord, turkarnas på armenier i början av 1900-talet, Hitlers mot judarna under andra världskriget och Stalins massterror. Ingenstans nämns att Hitler först mördade miljoner kommunister och socialister, innan han började mörda judar. Ett mord av kommunister och socialister som nazisterna sen tog med sig till varje land de ockuperade. Ingenstans nämns att e som först drabbades av Stalins terror var kommunister, socialister och anarkister. Ett av världens värsta folkmord, mot Indonesiens kommunister på 1960-talet tycks vara helt bortglömt. Om det senare finns följande att läsa: 40 år sedan blodbadet i Indonesien. Sammantaget har så många kommunister mördats i olika folkmord att man borde bli erkänd som en grupp som usattas för regelmässig och ständig diksriminering och förföljelse. Det är dag att erkänna folkmorden på kommunister.

Några fall av folkmord och etnisk rensning på 1900-talet som jag känner till:

– Armenier i Osmanska riket, nån miljon dödade och några miljoner fördrivna. Sultanen i osmanska riket får väl anses vara ytterst ansvarig och medansvariga får nog alla länder som deltog i första världskriget anses vara.
– Utdrivningen av greker från Anatolien (Turkiet) och turkar från Grekland på 1920-talet. Några miljoner människor tvingades flytta på sig. Ansvariga för detta var den grekiska regimen som anföll Turkiet och sen förlorade kriget. medansvariga den nya turkiska rgeimen under Kemal Ataturk och de västmakter som stödde Greklands aggression.
– Stalinismens massterror mot kommunister, socialister, anarkister, andra oppositionella och minoritetsfolk i Sovjet från 1920-talet och framåt till 1960-talet. Offren kan förmodligen räknas i tiotals miljoner. Ansvariga är stalinisterna i hela världen.
– Nazisternas förföljelse av kommunister, socialister, judar, romer, slaver och många andra före och under andra världskriget. Offren räknas i tiotals miljoner. Ansvariga är nazisterna i hela världen och dom västmakter som först bara såg på.
– Folkmorden i Colombia, Guatemala och andra delar av Centralamerika, riktat mot ursprungsbefolkningar och kommunister, från 1950-talet och framåt. Offren kan räknas i miljoner. Ansvariga är militärdiktaturerna i de olika länderna och USA som stödde dessa.
– Massmorden på kommunister och socialister i fascisternas Argentina och Chile på 1970- och 80-talen. 100 000-tals offer. Militärregimerna och deras uppbackare USA är de ansvariga.
– Massmordet på kommunister i Indonesien 1965. Över miljonen döda. Ansvariga är militärregimen i Indonesien samt USA som hjälpte dem till makten.
– Röda Khmererenas skräckvälde i Kampuchea på 1970-talet. Ansvariga var den maoistiska gerillan och det land som förde in Kampuchea i Vietnamkriget, dvs USA. Ett USA som, efter att Vietnam invaderat Kampuchea för att stoppa folkmordet, började ge stöd till Röda Khmererna.
– Massakrerna på tutsier i Rwanda. Upp emot miljonen döda. Ansvariga är förstås den hutu-dominerade regim som fanns i Rawanda, men också de länder som stödde den regim eller som lät det hela ske, Frankrike, Belgien, USA och andra västländer.
– Inbördeskriget på Cypern på 1970-talet med följande folkomflyttning. Tiotusentals människor tvingades på flykt. Ansvariga – den grekiska militärjuntan och fascisterna på Cypern som grekjuntan stödde.
– Grekiska inbördeskriget 1945 – 1949. 100 000-tals kommunister fördrevs. Ansvariga var USA, Storbritannien och den grekiska regim de backade upp.
– Saddam Husseins massakrer på kurder under 1980-talet. Ansvariga var naturligtvis Saddams militärdiktatur liksom de länder som stödde honom, däribland USA. 10 000-tals drabbade.
– Inbördeskriget i Jugoslavien med 100 000-tals fördrivna och 10 000-tals döda. Ansvariga är naturligtvis regimerna i de olika republikerna som fanns i det forna Jugoslavien, däribland Slobodan Milosevic i Serbien, Karadzic och Mladic som serbiska ledare i Bosnien och Tudjman i Kroatien men även den värld som lät det hela ske.
– Aboriginerna i Australien. Ett folkmord som började många hundra år tidigare, men som fortsatte under 1900-talet. Har nästan lett till en total utrotning av den australiska ursprungsbefolkningen. Ansvariga var regeringen i Storbritannien och är regeringarna i Australien.
– Palestina från 1948 och framåt. 100 000-tals palestinier har fördrivits från sina hem. Ansvariga är staten Israel men även de västländer som stöder Israel.

Som ni ser. De oftast drabbade är kommunister och ursprungsbefolkningar av olika slag. Det är dags att kommunister erkänns som en grupp utsatt för folkmord vid flera tillfällen. Det är dags att nån uppmärksammar de regelbundet återkommande folkmorden på kommunister och socialister.

Anders_S

Advertisements