Israel begår terrorhandlingar

Idag skriver Greider en mycket bra artikel i Aftonbladet om israelisk terrorism. Det är helt rätt att kalla vad Israel just nu gör mot palestinierna och deras lagligt valda regering för terrorism. Ett främmandeland som arresterar en regering? Tänk er själva om Ryssland skulle arrestera delar av den svenska regeringen.

Det har dessutom visat sig att kidnappningen av den palestinska regeringen har planerats länge och inte har något med den tillfångatagne soldaten att göra. Jinge skriver utmärkt omd etta på sin webb, Israel gör bort sig än mer . Det Israel ägnar sig åt är inget annat än ett flagrant brott mot allt vad mänskliga rättigheter heter.