Nej till Bodströms STASI-Sverige!

Justitieminister Thomas Bodström har sedan några år tillbaka lyckats åsidosätta FN-stadgan om de mänskliga rättigheterna med vänsterpartiets och miljöpartiets tysta samtycke. Med det har han blivit ett stort hot mot flera av våra demokratiska friheter.

SÄPO uppmanas idag till att skapa angivarnätverk, man raggar ungdomar som ska ange politiskt aktiva människor. Ungdomsförbunden uppmanas att ange ”misstänkta”. All kommunikation, e-post såväl som telefoni och webbsurfande vill Bodström registrera.

Enligt regeringen är det inte bara rimligt att vi inom en snar framtid ska börja tillåta hemlig avlyssning, utan också att polisen utan brottsmisstanke ska kunna genomföra husrannsakan och genomsöka medborgarnas datorer. Staten vet alltid vad du gör, ingen går att lita på. Det är ett sådant samhälle som Bodström vill ha. Ett storebrorssamhälle, ett 1984, något som mest liknar STASI:s DDR.

Bodströms terroristnoja innebär att IB-affärer och annat är glömt. Återigen planerar regeringen att avlyssna sina medborgare utan brottsmisstanke. Men denna gång med stöd av lagen.

Övervakning vid misstanke om brott, är väl tänkbart, men inte en slentrianmässig övervakning av samtliga medborgare.

Anders_S

Ett svar på “Nej till Bodströms STASI-Sverige!”

Kommentarer är stängda.