Därför ska man inte debattera med Sverigedemokraterna

För att ett högerextremt parti ska nå framgång krävs två saker.

Det första är att det finns utrymme för dem att presentera enkla förklaringar. Förklaringar som använder etnicitet istället för klass som grund för motsättningar. Utrymme för sådana förenklade förklaringar ges när arbetslösheten är hög, när människor känner sig orepresenterade och långt ifrån makten. Utanförskap skapar möjligheter för rasistiska partiers propaganda. Skapar möjligheter för sådana partier som SD. Ansvariga för utanförskapet och för arbetslösheten är dagens riksdagspartier.

Det andra som krävs är att partiet betraktas som rumsrent. Detta har varit Sverigedemokraternas problem. Med sitt nazistiska förflutna har det varit svårt för partiet att framstå som rumsrent. Med den stora mängd personer i partiet som dömts för brott har det också varit svårt att framstå som ett parti som alla andra. Men nu har SD fått en gratischans, helt plötsligt debatterar riksdagspartierna med dem. På så sätt bidrar dessa partier till att göra Sverigedemokraterna rumsrena. Det är helt onödigt.

På två plan är alltså de nuvarande riksdagspartierna ansvariga för att Sverigedemokraterna ges en chans. Så onödigt. Eller är det med flit. De borgerliga partierna vill kanske i skuggan av rasisterna i Sverigedemokraterna driva igenom en precis lika rasistisk och borgerlig politik. En reaktionär familjepolitik osv. Precis på samma sätt som i Danmark. Eller?

Debattera inte med Sverigedemokraterna! Ge dem ingen trovärdighet!