Privat finansiering av kollektivtrafikutbyggnad?

Varför inte? Jag har inget principiellt emot att satsningar på kollektivtrafik underlättas och tidigareläggs genom att privata finansiärer släpps in såsom GP föreslog i en artikel förra veckan. Men det beror på hur det hela görs. Man kan låta privatföretag finansiera och bygga de bytesstationer vid Almedal, Tingstad och Gamlestadstorget som jag skissat på i tidigare inlägg, Snabbare utbyggnad av pendeltågstrafiken i Göteborg behövs och Kollektivtrafiken i Göteborg – varför en massa problem? om kollektivtrafiken i Göteborg. Bytesstationer som kombineras med shoppingcentrum, restauranger etc på samma sätt som många stationer vid S-Bahn i Berlin. Genom att privata företag tillåts bygga dessa stationer får man in en del av finansieringen till en omfattande utbyggnad av den spårburna kollektivtrafiken i Göteborg.

Däremot ser jag det som nödvändigt att själva spåren etc, ägs av det gemensamma. Jag är också för att det idiotiska systemet med upphandlingar och flera olika trafikerande företag tas bort. Detta system har så långt lett till sämre kvalitet i trafiken, visserligen har trafiken samtidigt blivit billigare, men det hjälper ju inte om den inte fungerar som den ska. Upphandlingssystemet leder i själva verket till en nedåtgående spiral om vilket jag också skrivit i ett av de inlägg jag länkat till ovan.

Andra bloggar om: , ,

Advertisements