Volontärer på 1-maj – ingen bra idé

Tidningen Arbetaren har publicerat en artikel om vilka insatser polisen planerar inför 1-maj i Stockholm, Polisen kallar in volontärer. Med volontärer menas i detta fall ett antal männsikor från olika föreningar som ska vara ute i demonstrationerna och se till att går lugnt till. Sen när skulle demonstrationerna på 1-maj inte gå lugnt till?

Det rör sig om samma typ av människor som brukar var med i ”nattvandrarföreningar”, ”föräldrar på stan” etc. Alltså i stort sett människor som inte är politiskt aktiva på vänsterkanten (det kan naturligtvis finnas såna med också, men min erfarenhet är att de flesta inte är det). Dvs dessa personer har egentligen inga möjligheter att skapa ett förtroende bland unga vänsterdemonstranter.

Polisens huvudsakliga tanke med det hela är dock enligt artikeln att man ska undvika bråk i samband med en eventuell Reclaim-fest (någon sådan finns inte annonserad). Men om de civila volontärerna inte kan skapa förtroende bland unga demonstranter, vad kan de då göra för nytta? Ingen alls är mitt svar. Snarare tvärtom, de kommer att skapa upprördhet och missnöje. De kommer att betrakats som polisspioner och tjallare. Nej, jag tycker nog att polisen borde överlåta till demonstrationsarrangörerna själva att sköta ordningen i tågen och på fester. Risken är annars att mer problem skapas istället för det som polisen tänkt sig, mer lugn.

Speciellt misstänksam blir man ju när polisen svarar så här på frågan vad de ska göra om de observerar brott:
– Det de då ska göra är att agera som varje medborgare, alltså att rapportera till polisen. Det där kan förstås bli ett dilemma. Det är inte det huvudsakliga syftet att de ska rapportera.

En sån inställning innebär ju faktiskt att polisen anser att de ska vara tjallare: jag tycker det verkar vettlöst och ansvarslöst. Man utsätter ju dessa frivilliga volontärer för fara då ju ingen ser positivt på tjallare. Det hela kan i själva verket totalt motverka sitt syfte och skapa mer oroligheter än det avhjälper.

Det enda som fungerar bra är att demonstranterna själva sköter allting. Det krävs förhandlare och medlare som har ungdomars och demonstranters förtroende för att sånt här ska fungera. Stockholmspolisens volontär uppfyller inte de kriterierna och det är en meningslös satsning som jag ser det. Läs mer om detta i min uppsats, Dialog eller konfrontation.

Dessutom, vilka är det som ska kontrollera poliserna? Det är ju denna grupp som oftast startar bråk genom provokativt eller odisciplinerat uppförande. Det är ofta polisen som står för det värsta våldet. Så borde inte det allra bästa vara att polisen hålls borta helt från demonstrationer och fester.

Andra bloggar om: , ,

Advertisements