Vad är en extremist?

Med anledning av en debatt som utbröt mellan mig och Jimmy som har bloggen strötankar och sentenser om hur man definierar vad som är en vänsterextremist finner jag anledning att skriva detta inlägg om hur jag tycker man kan definiera en extremist. Den som är lite insatt ska finna att jag därvidlag ansluter mig till det sätt som ordet används i exempelvis Frankrike.

Men låt oss börja i rätt ända och återkomma till Frankrike lite senare igen. Debatten mellan mig och Jimmy startade med anledning av mitt inlägg, Okunniga bloggare två. På bloggen Frihetligt Forum i samband med ett inlägg om något helt annat kom jag också i debatt med Marcus, som har bloggen Frihet och sanning, om samma sak. Hos Anna-Lena Lodenius och på den blogg jag länkar till i detta inlägg har jag diskuterat min inställning till våld. Dessa debatter är nära knutna till varandra. Men våldet ämnar jag återkomma till i ett senare inlägg.

Från början då:

Vad är en extremist?

Är det en som använder eller kan tänka sig använda våld?
Det kan knappast någon mena att det är. (Fast ovanstående Marcus försöker och visar samtidigt en stor okunnighet om delar av vänstern). Därför att om en extremist är detta så innebär det att majoriteten av alla männsikor är extremister. Men kanske är det då en som kan tänka sig att använda våld för att förändra ett samhälles styrelseskick. Men det håller inte heller för då är Blair extremist, alla svenska folkpartister eller sossar osv. Och så kan vi ju inte ha det. Då blir begreppet oanvändbart. Men en som använder våld för att försöka förändra ett demokratiskt system. Det håller inte heller. För vi i vänstern anser inte att en liberal borgerlig parlamentarisk demokrati är en fullständig demokrati. Så ska vi ha ett generellt begrepp så håller inte detta heller. Men vänstern är extremister som inte tycker vi har demokrati kanske någon invänder. Ja, det kan jag hålla med om. Jag återkommer till detta.

Är det en som kastar sten?
Knappast. Det finns liberaler som kastar sten (Fatah-anhängare bland palestinierna) och än värre för en del liberaler kanske, därmed finns det liberaler som begår terrorhandlingar. I dikaturer kan nästan vem som helst tänkas kasta sten mot en förtryckande polis. Att kasta sten gör dig inte per definition till en extremist.

En fundamentalist måste väl ändå vara en typ av extremist?
Ja, om det bygger på personens åsikter. Då är han en extremist. Oftast en högerextremist. Jag anser att begreppet extremist inte ska användas i förhållande till religion. Då är ord som fundamentalist, moderat osv bättre. Extremist menar jag ska omfatta den politisk-sociala dimensionen. Höger-vänster. Motsättningen arbete-kapital. För mig blir då Hamas och Hizbollah extremhöger liksom många pingstförsamlingar och Livets Ord.

En religiös?
Nej, den religiösa dimensionen har inte med det hela att göra. Det finns religiösa som är vänster till och med vänsterextremister, det finns religiösa som är höger, tom högerextremister.

Är inte en fanatiker samma sak?
Kan det vara . Men måste inte vara det. Fanatiker är som jag ser det ett bredare begrepp som innefattar även den religiösa dimensionen.

Därmed har jag kommit farm till det som ni redan förstått. En extremist är en som har åsikter långt ut på den politiska skala vi konstruerat i samband med motsättningen arbete-kapital. Vi pratar då om högerextremister repektive vänsterextremister.

I Frankrike kallar man partierna till vänster om kommunistpartiet för extremvänstern. Det tycker jag är en bra användning av ordet. Det är inte ett skällsord. Det är bara ett konstaterande av var man ligger på den politiska skalan. Vänsterextremister är anhängarna av dessa partier eller de åsikterna inklusive anarkismen (som ju inte bygger partier). Jag är sålunda en vänsterextremist (jag är medlem i Socialistiska Partiet).

Men det betyder ju inte att alla vänsterextremister har samma ståndpunkter och uppfattningar. Därför kan man inte dra alla över en kam och generalisera på det sätt som många okunniga liberala, konservativa eller högerextrema bloggare gör. Och det är också, som jag visat, fel att som en del vänsterfolk gör, kalla stenkastare för vänsterextremister. Det finns vänsterextremister som kastar sten, men alla vänsterextremister kastar inte sten.

Det finns högerextremister som mördar folk, men alla högerextremister är inte mördare.

Andra bloggar om: , , , , , ,

Advertisements
  • Freddie

    Måste säga att ordet högerextrem är ett mycket missanvänt ord. För att göra det klart så får man ta upp vad en vänsterxtrem grupp är. Vänstern ideologi bygger på att man vill kraftfullt ändra om samhället till den version man vill ha. Ju mer extrem väsntergruppen är, desto mer radikala sätt vill man använda.
    Högerpolitik har traditionellt sett byggt på konservatism, alltså att bevara, ju mer extrem man blir på den kanten destå mer benägen att bevara samhället i sitt nuvarande skick borde man bli. Alltså raka motsatsen till en vänsterextrem filosofi. Många högerextrema grupper utgår i grund och botten från ett gammalt folkhemsideal. Dock med extrema åsikter. Nazister som brukar benämnas som högerextrema, är med ett annat ord ”nationalsocialister”. En grupp som vill skapa ett folkhem för en exklusiv grupp. Ju mer extrema de är desto mer benägna till revolutionära tendenser verkar de visa. Jag fäller kommentaren att de som brukar kallas för högerextrema visar väldigt stora tendenser till att vara vänsterextrema. Men eftersom dessa grupper inte verkar gilla varandra så har man placerat dem på olika kanter..

  • Pingback: Tjeckien visar vägen « Slutstadium()

  • Pingback: Brottslighet och vänsterextremism | Svensson()