Ekdal – okunnig som få?

Niklas Ekdal har skrivit en ledare i DN, Platta skattens teori som kritisera hårt och skarpt av Erik Svensson på bloggen Biology and Politics.

Ledaren handlar om skatter och Ekdal menar bl.a. att progressiva skatter på nationell nivå idag inte längre fungerar. Han har en poäng där tycker jag, det är problem när kapitalet har fri rörlighet att ha olika höga skatter och olika skattesystem i olika länder. Men det ska inte lösas genom att försämra för världens arbetare. Istället måste det ju lösas med en internationell omfördelning av pengar genom progressiva skatter på internationell nivå. Detta kanske blir svårt i ett kapitalistiskt system, men är ändå den enda acceptabla lösningen. Krävs det ett annat ekonomiskt system för att genomföra en sådan ordning, ja då får väl jordens fattiga och arbetare gör revolution och införa det.

I slutet av av artikeln försöker Ekdal ge en förklaring till varför omfördelande skatter är så populära i Sverige, men inte i USA. Det beror på att USA aldrig haft ett feodalsystem säger han. Det som invandrade dit har alltid varit fria fortsätter han. Därför finner de sig inte i statliga skatter. Sånt otroligt trams. Så okunnig att han inte känner till att en stor del av USA:s befolkning varit förslavad kan han väl ändå inte vara. Ett slaveri och en efterföljande apartheidstat, som först upplöstes på 1960-talet, och vars konsekvenser USA fortfarande lever med. Konsekvenser som skapat enorma problem med rasism, fattigdom och utslagning för delar av USA:s befolkning. Detta låtsas Niklas Ekdal som om det inte finns. USA tycks honom problemfritt. En lögnare är nog vad han är. Inte okunnig. För så okunnig kan man ju inte vara. Eller?

Och hur är det med feodalismen i Sverige. Ett kännetecken på Sveriges historia är ju just bristen på ett utbyggt feodalsystem. Istället har vi haft fria bönder som allierat sig med staten (tidigare kungen) för att slå mot landets elit (adeln). Senare förvandlades detta till att arbetarna och staten förenade sig mot borgarklassen. I Sverige genom att borgarklassen tvingades till en kompromiss, om att dela resurser och makt. Detta gjorde borgarna delvis för att undvika en revolution i rysk skala. Solidariska omfördelande skatter och bidrag infördes genom demokratiska beslut. Införandet av olika solidariska system som de borgerliga partierna i stort sett alltid var emot.

Förklaringen till att svenskar är positiva till solidariska skattesystem med progressiva skatter etc är alltså inte att svenskarna varit ofria, utan tvärtom. Det är för att svenskarna (bönderna/arbetarna/de fattiga) varit fria och krävt rättvisa. Det är anledningen till att svenskar är positiva till solidaritet, gemensamt ägd egendom (statlig, kooperativ) , inte för att vi skulle varit förtryckta i ett feodalsystem. För det påståendet är falskt och tyder förmodligen på en viss okunnighet om Sveriges historia hos Ekdal.

Frihet skapar krav på rättvisa, trygghet och solidaritet. Trygghet, solidaritet och jämlikhet skapar mer frihet. Låt inte de borgerliga partierna förstöra detta. Den borgerliga regeringen inskränker dock idag människors frihet på en mängd sätt. Att ta bort den lilla progressiviteten som finns i skattesystemet skulle inskränka friheten ännu mer. Det är det borgarna och Ekdal vill. Inskränka friheten för fattiga, för arbetare, för vanligt folk.

Borgarmedia: DN,
Läs mer: Åsa Linderborg i Aftonbladet
Andra bloggar om: , , , , , , ,

3 svar på “Ekdal – okunnig som få?”

 1. 1. Du är alltför hoppfull i din argumentation. Självklart känner han till slaveriet. Niklas skrev också ”De som invandrade frivilligt har aldrig varit förslavade.” Ordet ”frivilligt” kanske du missade. De som invandrade ofrivilligt, så att säga (dagens understatement :)), röstar förövrigt mer vänster.

  2. De feodala dragen i Sveriges historia är bra mycket starkare än i USA:s. Den amerkanska nationens skapelse var ju förövrigt ett frigörande från sina engelska överherrar.

  Förövrigt så avvärjdes den ryska revolutionens motsvarhet i Sverige när socialdemokraternas demokratiprinciper fick en vänsterfraktion att (det var väl till och med 1917?, har jag för mig) bryta sig ur partiet för att skapa ett revolutionärt, ryskinspirerat vänsterparti. Tack och lov blev de inte lika starka som SAP.

  Och så måste jag rekommendera Göran Rosenbergs bok ”Friare kan ingen vara”, som på ett helt underbart sätt förklarar den amerikanska identiteten och vad frihetsbegreppet betyder för amerikaner. Jag kan inte säga att jag förstod det innan jag läste den boken.

 2. 1. Missade med flit kan man nog säga.

  2. Håller inte med. Skillnaderna mellan Sverige, Norge och Finland gentemot resten av Europa är just att feodalismen aldrig fick ett ordentligt fortfäste här. Feodalismen dominerade aldrig någon del av Sverige (med undantag av det från Danmark erövrade Skåne). Vissa delar av Sverige saknade helt feodala inslag (ex. Dalarna)

  Slavsamhället (värre än feodalismen) och dess konsekvenser dominerade stora delar av det blivande USA och USA ända till 1970-talet. Alltså i ett par hundra år.

  Revolutionen i Sverige 1917 var innan den ryska revolutionen. På våren. Det löstes genom att vi fick allmän och lika rösträtt för män. Vänstersocialdemokraternas bildande hade inte något direkt samband med den svenska revolutionen.

  Jag tror inte jag behöver läsa Rosenberg. Jag är i USA varje år. De jag känner där anser att Sverige är ett betydligt friare land än USA.

 3. Den ryska revolutionen var i mars (februari) 1917 då Tsaren avsattes. Att bolsjevikerna sen statskuppade i november (oktober) är en annan sak.

Kommentarer är stängda.