Svenska Wikipedia suger

Det är väl bra att Wikipedia växer. Användarnas uppslagsverk och så där. Men det behövs nog nån form av kontroll. Svenska Wikipedia har en klar slagsida åt höger. Kontroversiella händelser och personer i modern tid beskrivs ofta felaktigt och med en klar slagsida åt höger. Även engelska wikipedia dras med samma problem, fast kanske i mindre omfattning. Försöker man ändra till en mer korrekt och neutral beskrivning så ändras det hela snabbt tillbaks.

Själv har jag kommmit i kontakt med detta när det gäller Göteborgshändelserna 2001. Som beskrivs på två ställen för närvarande, här och här. För närvarande ser det dock ut som om de båda versionerna av händelseförloppet närmat sig varandra. En del sakfel kvarstår dock. Som att det var DIA som samarbetade med svenska militären och vilket Hans Abrahamssons bok handlar om, inte Secret Service, som det står i en av artiklarna. Istället är det ju Secret Service som gett information om amerikanernas inblandning. Men kanske håller det just nu på att ske en förbättring och kvalitetshöjning av artiklarna på Wikipedia. Vi får hoppas det. För idén är bra.

Andra bloggar om: , ,
Technorati: , ,