Moské – självklart

Det är klart att olika religiösa samfund ska få bygga sina kyrkor. Kristna, muslimer, buddhister osv. Alla religioner har naturligtvis den rätten. Detta anser jag trots att jag har en i grunden negativ syn på religion.

Nu ser jag i DN att vissa borgerliga politiker har fördomar om ett moskébygge. Så här säger moderaten Andrea Femrell

–?Redan i dag har ungefär 55 procent av de boende i Skärholmen utländsk bakgrund. Med en moské skulle det bli ännu svårare att lyckas med integreringen.

Skulle hon säga samma sak om den syrisk-ortodoxa kyrkan ville bygga en kyrkobyggnad på samma ställe? Eller maroniterna från Libanon? Jag tror inte det. För mig är det ingen skillnad på rättigheten att bygga en kyrkobyggnad för olika religioner. Inte heller tror jag att det på något sätt försvårar integration. Därför att de problem som finns i förorterna inte har med religion eller etnicitet att göra i första hand. Utan med klass. En kyrka (moské) mer eller mindre förändrar inte det. Det är undertryckandet av alla fattiga, av arbetarklassen som måste förändras för att integrationen ska kunna fungera.

Som vanligt är man dock oense i allianspartierna för kristdemokraten Henrik Ehrenberg säger

–?Vi är i grunden positiva till att det byggs fler moskéer i Stockholm. Det kan gynna integrationen genom att det blir ytterligare en samtalspartner i de här frågorna

Andra bloggar om: , , , , ,

Bloggat om klass: Petter Partikulärt1, Petter Partikulärt2, Sjölander, Alliansfritt Sverige, Ilona Sz Waldau, Annica Tiger, Hanna Löfqvist
Bloggat om religion och islamofobi: Jag själv, hell-mans värld, Jinge, Esbati